Nood aan mantelzorgstatuut in het (hoger) onderwijs

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Cd&v steunt die oproep om een mantelzorgstatuut in te voeren in het (hoger) onderwijs. Eerder drong de partij er al op aan in het Vlaams parlement en de oproep zit ook vervat in het verkiezingsprogramma van de partij. Volgens Vlaams parlementslid en Antwerps lijsttrekker voor cd&v Katrien Schryvers verdienen de vele jonge mantelzorgers meer steun. “Jongeren die thuis ook mantelzorger zijn kijken tegen heel wat uitdagingen aan, zowel praktisch als emotioneel. Wat zij doen voor een naaste is van onschatbare waarde, we moeten die jongeren ondersteunen waar mogelijk.”

Daarom is het volgens Schryvers noodzakelijk om mantelzorgers die verder studeren een duidelijk statuut te geven. “De manier waarop een onderwijsinstelling omgaat met jongeren die ook mantelzorger zijn mag niet afhangen van de school waar men schoolloopt of de universiteit waar men les volgt. Bij een aantal hogeronderwijsinstellingen bestaat een apart statuut van mantelzorger, maar zeker niet overal.”

Uit parlementaire vragen van Schryvers blijkt dat onderwijsminister Weyts het niet meteen van plan is om zo een statuut in te voeren. Hij wijst op de bevoegdheid van hogeronderwijsinstellingen zelf om een beleid rond mantelzorg uit te bouwen. Maar dat is voor Schryvers niet voldoende. “Jonge mantelzorgers zullen onvoldoende bereikt worden zo. Een 'topsportstatuut' kent iedereen, als er een equivalent mantelzorgstatuut zou zijn dan zou dat jonge mantelzorgers ook aan het denken kunnen zetten, doen beseffen dat er voor hen iets op maat bestaat en hen over de drempel trekken om steun te zoeken zodat ze hun studies kunnen combineren. Daarom zou het ook goed zijn mocht elke onderwijsinstelling een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon aanstellen waar jonge mantelzorgers terecht kunnen”, zegt Schryvers. “Elke mantelzorger, ongeacht de onderwijsinstelling, heeft evenveel recht op steun en op een aangepast traject om de combinatie mantelzorg en studeren mogelijk te maken. Sommige studenten weten ook van zichzelf niet echt dat ze mantelzorger zijn en daarvoor ondersteuning kunnen krijgen. Het is echt van belang om hen te informeren”, besluit Schryvers.

Nieuws

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.