Nieuws

Tijdens de maanden oktober, november en december 2020 werden in totaal 11 jongeren geweigerd omwille van capaciteitsproblemen…

Lees meer

CD&V wil verpleegkundigen opgeleid in het secundair onderwijs blijven erkennen. Deze ‘HBO5-verpleegkundigen’ dreigen door…

Lees meer

Genderstereotypen zijn in de zorgsector nog steeds schering en inslag, dat wordt bevestigd door cijfers die Vlaams parlementslid…

Lees meer

Waarom vinden zo weinig mannen de weg naar de zorgsector? Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag zet Vrouw & Maatschappij…

Lees meer

Studentenpsycholoog als basisdienstverlening en permanent online hulpverleningsplatform Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en…

Lees meer

Dit academiejaar krijgen veertig studenten de kans om binnen hun curriculum te worden opgeleid als beantwoorder van de…

Lees meer

De gemeenten Malle en Zoersel zijn al jaren vragende partij voor de heraanleg van het fietspad langs de N12 (Antwerpsesteenweg)…

Lees meer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil de positie van ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen versterken.

Lees meer

Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een…

Lees meer

Het decreet pleegzorg bepaalt dat pleegouders die hun pleegkindjes naar de kinderopvang met inkomenstarief brengen steeds het…

Lees meer

Van de in 2019 200 vooropgestelde plaatsen voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie waren er op 1 januari van…

Lees meer

Het aantal werkstraffen in Vlaanderen steeg in 2019 opnieuw tot boven de 4000, en dit na enkele jaren van daling. Een derde van…

Lees meer