Nieuws

Onthaalouders die in hun eigen woning kindjes opvangen en werken in het sui generisstatuut zullen in de toekomst gebruik kunnen…

Lees meer

Zondag 13 juni 2021 mocht Katrien Schryvers mee het beeld inhuldigen dat de Zoersele kunstenares Mariette Coppens maakte van…

Lees meer

Het recht op een schooltoeslag of schooltoelage voor pleegkinderen moet gegarandeerd zijn, ook als het kind in de loop van het…

Lees meer

In oktober vorig jaar trok Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers aan de alarmbel toen bleek dat verschillende…

Lees meer

In 2020 werd, net zoals in 2019, ruim 1,4 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van…

Lees meer

Op 25 mei '21 keurde de commissie Omgeving van het Vlaams Parlement het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger…

Lees meer

Het positief project, waarbij jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd zelf mee oplossingen kunnen zoeken…

Lees meer

Op 8 mei is het Moederdag en dan zetten we graag alle moeders in de bloemetjes. Voor hun onvoorwaardelijke liefde en hun…

Lees meer

Nog nooit was het aantal crematies zo hoog als in 2020. Dat geldt zowel voor het absolute aantal crematies als het aandeel…

Lees meer

Het voorleggen van een uittreksel van het strafregister 596 model 2 zal binnenkort verplicht worden voor werknemers en…

Lees meer

Om elk ongeboren kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodra het geboren wordt, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien…

Lees meer

Als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, voorziet vzw Eetexpert in een helpdesk voor…

Lees meer