Nieuws

Vorig schooljaar namen 126 onderwijspersoneelsleden een voltijdse of halftijdse loopbaanonderbreking om de zorg op te nemen voor…

Lees meer

“Mensen met een verminderde mobiliteit moeten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen”, vindt Vlaams parlementslid Katrien…

Lees meer

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de medicatieveiligheid in woonzorgcentra te…

Lees meer

Sinds de opstart op 1 april 2021 registreerde het Afstammingscentrum, dat vragen beantwoordt van geadopteerden, metissen,…

Lees meer

De Vlaamse justitiehuizen ontvingen in 2022 in totaal 488 opdrachten in het kader van het tijdelijk huisverbod, meer dan het…

Lees meer

In 2022 werd 4,6% van de voorziene busritten tussen Antwerpen en Turnhout niet gereden. In totaal gaat het om 4507 ritten, een…

Lees meer

Vorig jaar werden er in het Omgevingsloket  490 meldingen gedaan voor het creëren van een zorgwoning, dat zijn er 129 meer dan…

Lees meer

Vorig jaar werden voor de spitsstrook langs de E313 109 afwijkende openingsmomenten geregistreerd. Dat is ongeveer evenveel als…

Lees meer

Steeds vaker zijn we voor basisdienstverlening zoals het raadplegen van je persoonlijk medisch dossier, het invullen van je…

Lees meer

Het is niet nodig om intensief te sporten om de positieve gevolgen van bewegen te voelen. Een fijne wandeling is al een hele…

Lees meer

De voorbije jaren was er een enorme stijging van het aantal nieuwe dossiers bij de Vlaamse diensten slachtofferonthaal. 2021 was…

Lees meer

Scholen die deelnemen aan ‘Oog voor Lekkers’ krijgen een subsidie om hun leerlingen wekelijks een gezond tussendoortje aan te…

Lees meer