Tevreden dat kotlabel er eindelijk komt

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vrijdag 14 juni 2023 besliste de Vlaamse regering dat er in elke studentenstad één uniform kotlabel komt.

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers en collega Vera Jans zijn tevreden dat het kotlabel er eindelijk komt. Beide parlementsleden hielden eerder een pleidooi in het parlement om zo een uniform label in te voeren. “Er is een tekort aan studentenkoten in Vlaanderen, waardoor studenten slachtoffer dreigen te worden van huisjesmelkers of verhuurders die de regels voor studentenkoten niet volgen. De verhuring van studentenkoten is nochtans gebonden aan strikte regels op het vlak van woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening.” 

Verschillende studentensteden afzonderlijk poogden dit aan te pakken, maar er bestond tot nu toe geen uniforme aanpak. Elke stad hanteert daarbij haar eigen systeem en eigen criteria. Zo wordt in Leuven en Antwerpen een kleurencode gebruikt (zij het een verschillende), terwijl koten in Kortrijk 1 tot 3 sterren kunnen krijgen. Hasselt en Gent werken dan weer niet met een kwaliteitslabel. “Dat is nu dus verleden tijd: elke stad werkt voortaan met een uniform kwaliteitsbeoordelingssysteem. Het is goed dat studentenkamers op eenzelfde manier zullen beoordeeld worden. Studenten die een kot zoeken kunnen dankzij het kotlabel zeker zijn dat hun kot, waar zij maandelijks toch vaak een aanzienlijk bedrag aan spenderen, voldoet aan bepaalde minimumeisen. Het vinden van een betaalbaar kot is belangrijk, maar minstens even belangrijk is dat het kot leefbaar en veilig is”, zegt Katrien Schryvers.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.