Vraag naar kraamzorg nog nooit zo hoog

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het aantal dossiers kraamzorg steeg in 2022 tot 16.677. Dat waren er 329 meer dan in 2021 en daarmee ook een nieuw record. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De vraag naar kraamzorg blijft stijgen. Een beetje hulp na de geboorte kan voor gezinnen met een pasgeboren baby dan ook een wereld van verschil maken.

Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin na de geboorte van een kindje helpt te wennen aan de nieuwe situatie. De kraamhulp kan een handje toesteken bij de zorg voor de pasgeborene of lichte huishoudelijke taken overnemen.

Het voorbije decennium kende het aantal dossiers kraamzorg in Vlaanderen jaar na jaar een gestage stijging. Van  9.713 dossiers in 2013 evolueerde dat aantal tot 16.677 dossiers in 2022, dat is een stijging met maar liefst 71,7 procent. Dit blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg.

In 2020 was er, omwille van de coronacrisis, een terugval van 10,6% tot 14.617 dossiers. In 2021 vonden de jonge gezinnen in Vlaanderen terug de weg naar kraamzorg en telden de diensten kraamzorg opnieuw 16.348 dossiers. Het voorbije jaar was er dan opnieuw een toename met 329 dossiers. “Er lijkt dus nog geen rem te staan op de stijgende vraag naar deze dienstverlening”, aldus Schryvers. Per dossier kraamzorg werd in 2022 gemiddeld 31,83 uur gezinszorg gepresteerd. Dat gemiddelde blijft doorheen de jaren min of meer constant. Het is ook zo dat de meeste mutualiteiten 30 uur kraamzorg terugbetalen.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dossiers kraamzorg

11.445

13.630

14.344

15.415

16.349

14.617

16.348

16.677

“Beroep kunnen doen op kraamzorg heeft voor veel jonge ouders een grote meerwaarde. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis geven we jonge gezinnen meer kansen op een goede start. Ook kunnen eventuele postpartumproblemen, zoals een depressie, snel gedetecteerd of van kortbij worden opgevolgd”, aldus Katrien Schryvers, “Het is dan ook goed dat na de terugval tijdens het coronajaar 2020 de jonge gezinnen terug de weg hebben gevonden naar de kraamzorg en de vraag nog altijd stijgt.”

“Tegelijk blijft het belangrijk erover te waken dat elk gezin dezelfde mogelijkheden aangeboden krijgt,” gaat Schryvers verder, “Ik pleit er dan ook voor dat in alle regio’s in gelijke mate wordt ingezet op de bekendmaking van het aanbod aan kraamzorg, in het bijzonder naar de meest kwetsbare gezinnen toe.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.