Vraag naar kraamzorg nog nooit zo hoog

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het aantal dossiers kraamzorg steeg in 2022 tot 16.677. Dat waren er 329 meer dan in 2021 en daarmee ook een nieuw record. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De vraag naar kraamzorg blijft stijgen. Een beetje hulp na de geboorte kan voor gezinnen met een pasgeboren baby dan ook een wereld van verschil maken.

Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin na de geboorte van een kindje helpt te wennen aan de nieuwe situatie. De kraamhulp kan een handje toesteken bij de zorg voor de pasgeborene of lichte huishoudelijke taken overnemen.

Het voorbije decennium kende het aantal dossiers kraamzorg in Vlaanderen jaar na jaar een gestage stijging. Van  9.713 dossiers in 2013 evolueerde dat aantal tot 16.677 dossiers in 2022, dat is een stijging met maar liefst 71,7 procent. Dit blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg.

In 2020 was er, omwille van de coronacrisis, een terugval van 10,6% tot 14.617 dossiers. In 2021 vonden de jonge gezinnen in Vlaanderen terug de weg naar kraamzorg en telden de diensten kraamzorg opnieuw 16.348 dossiers. Het voorbije jaar was er dan opnieuw een toename met 329 dossiers. “Er lijkt dus nog geen rem te staan op de stijgende vraag naar deze dienstverlening”, aldus Schryvers. Per dossier kraamzorg werd in 2022 gemiddeld 31,83 uur gezinszorg gepresteerd. Dat gemiddelde blijft doorheen de jaren min of meer constant. Het is ook zo dat de meeste mutualiteiten 30 uur kraamzorg terugbetalen.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dossiers kraamzorg

11.445

13.630

14.344

15.415

16.349

14.617

16.348

16.677

“Beroep kunnen doen op kraamzorg heeft voor veel jonge ouders een grote meerwaarde. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis geven we jonge gezinnen meer kansen op een goede start. Ook kunnen eventuele postpartumproblemen, zoals een depressie, snel gedetecteerd of van kortbij worden opgevolgd”, aldus Katrien Schryvers, “Het is dan ook goed dat na de terugval tijdens het coronajaar 2020 de jonge gezinnen terug de weg hebben gevonden naar de kraamzorg en de vraag nog altijd stijgt.”

“Tegelijk blijft het belangrijk erover te waken dat elk gezin dezelfde mogelijkheden aangeboden krijgt,” gaat Schryvers verder, “Ik pleit er dan ook voor dat in alle regio’s in gelijke mate wordt ingezet op de bekendmaking van het aanbod aan kraamzorg, in het bijzonder naar de meest kwetsbare gezinnen toe.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.