Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.

Iedereen moet op gezette tijden naar het toilet. Als er dan niet meteen een toilet beschikbaar is, wordt dat als hoogst ongemakkelijk ervaren. “Weten dat men moeilijk een toilet zal kunnen vinden, kan mensen tegenhouden om zich voor bepaalde zaken te engageren of deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Zeker voor mensen die soms sneller nood hebben aan een toilet, zoals oudere mensen of kleine kinderen, en mensen met bepaalde gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld blaas- en darmaandoeningen, prostaatproblemen of een stoma. Voor hen kan het niet snel vinden van een (aangepast of toegankelijk) toilet ronduit problematisch zijn en hun bewegingsvrijheid aanzienlijk belemmeren. Voor sommige mensen kan de angst om geen toilet te vinden zelfs een werkelijke rem vormen op hun sociaal leven”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v), die het initiatief nam voor deze resolutie.

Het gebrek aan plasmogelijkheden kan bovendien ook gezondheidsproblemen veroorzaken. De plas vaak (te) lang ophouden kan leiden tot urineweginfecties en nierproblemen. Bovendien is het voor mensen met bepaalde aandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, MS of mensen die leven met een stom of kanker geen optie om hun plas in te houden.

Beschikbaarheid vergroten

Het volstaat niet alleen te voorzien in voldoende, toegankelijke en goed onderhouden openbare toiletten, het is ook belangrijk dat mensen die er nood aan hebben deze gemakkelijk kunnen vinden. Een gestructureerd overzicht van alle openbare toiletten in Vlaanderen bestaat vandaag niet. Daarom moet er een centrale databank komen waar elke Vlaming een overzicht kan vinden van publiek beschikbare toiletten in Vlaanderen én de mate van toegankelijkheid van die toiletten. De Vlaamse regering moet het voortouw nemen om tot zo een databank te komen. De input komt dan van steden en gemeenten, maar ook beheerders van publiek toegankelijke gebouwen.

Ten slotte willen de parlementsleden ook een uniforme toiletpas invoeren, uiterlijk tegen de zomer van 2025. In Vlaanderen zijn er verschillende initiatieven actief met verschillende ‘toiletpassen’. Een toiletpas dient om mensen met bepaalde aandoeningen, zoals de ziekte van Crohn, makkelijker toegang te geven tot het toilet bijvoorbeeld in winkels, hotels, cafés, en restaurants. Een uniforme toiletpas is dan ook een absolute noodzaak voor hen. Zo een uniforme toiletpas moet dan in samenwerking met sectororganisaties zoals Comeos, Horeca Vlaanderen en Unizo, breed bekend gemaakt worden bij het personeel van winkel- en horecazaken. Een uniforme toiletpas moet  toiletgebruikers dus helpen om sneller hun hoge nood kenbaar te maken zonder bijkomende vragen. Via een herkenbare signalisatie kunnen horecazaken ook aan de buitenzijde van hun zaak duidelijk maken of een toilet toegankelijk is voor mensen met een verminderde mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers.

Nieuws

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Nood aan mantelzorgstatuut in het (hoger) onderwijs

Cd&v steunt die oproep om een mantelzorgstatuut in te voeren in het (hoger) onderwijs. Eerder drong de partij er al op aan in het Vlaams parlement en de oproep zit ook vervat in het verkiezingsprogramma van de partij. Volgens Vlaams parlementslid en Antwerps lijsttrekker voor cd&v Katrien Schryvers verdienen de vele jonge mantelzorgers meer steun. “Jongeren die thuis ook mantelzorger zijn kijken tegen heel wat uitdagingen aan, zowel praktisch als emotioneel. Wat zij doen voor een naaste is van onschatbare waarde, we moeten die jongeren ondersteunen waar mogelijk.”