Slachtoffers grensoverschrijdend gedrag blijven in de kou staan

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is kritisch voor het traject naar de oprichting van het algemeen meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. “Kunnen we er nu zeker van zijn dat het externe meldpunt, zoals het vandaag werd aangekondigd, in september operationeel zal zijn?” vraagt de politica zich af.

“Elke paar weken krijgen we andere informatie over het externe meldpunt te horen en te lezen. Al een jaar geleden kondigde minister Weyts aan dat hij een akkoord had bereikt met het hoger onderwijs voor de oprichting van een extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag en dat dit operationeel zou zijn tegen de start van het volgende academiejaar. Vervolgens kregen we te horen dat er geen apart extern meldpunt voor het hoger onderwijs zou komen, maar wel één meldpunt over de beleidssectoren heen.  In januari 2023 kondigde minister Somers aan dat dit meldpunt zou worden georganiseerd binnen het Vlaams Mensenrechtinstituut. Meer nog: minister Somers zei eind mei '23 in het parlement dat, gezien het VMRI werkzaam is sinds half maart, slachtoffers daar al terechtkunnen. Toen ik hem erop wees dat hierover niets is te vinden op de website, stelde hij dat er werk zou worden gemaakt van bekendmaking. Vandaag, half juni, volgt dan het nieuws van minister Somers en minister Demir dat er toch een afzonderlijk extern meldpunt komt, waarvoor het VMRI en het Agentschap Justitie en Handhaving de krachten bundelen. Wat moeten slachtoffers hier allemaal van denken? Het getouwtrek over de oprichting van een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en de opeenvolging van tegenstrijdige berichten zijn absoluut niet oké. Integendeel, wie slachtoffers op dergelijke manier van het kastje naar de muur stuurt, geeft hen het gevoel dat ze niet ernstig worden genomen. Zij verdienen echt beter dan dat.” 

“De reden waarom er een extern meldpunt moet komen, is om voor slachtoffers de drempel om melding te doen te verlagen. Dit doe je niet door om de haverklap iets anders te communiceren. Als ministers en parlementsleden niet weten waar slachtoffers terecht kunnen met klachten over grensoverschrijdend gedrag, hoe kunnen we dan verwachten dat slachtoffers de weg vinden? Het helpt bovendien niet dat slachtoffers elke paar weken andere informatie lezen in de krant. Wie slachtoffers ernstig neemt, maakt eerst werk van overeenstemming dan pas communicatie”, sluit Schryvers af.

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.