Slachtoffers grensoverschrijdend gedrag blijven in de kou staan

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is kritisch voor het traject naar de oprichting van het algemeen meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. “Kunnen we er nu zeker van zijn dat het externe meldpunt, zoals het vandaag werd aangekondigd, in september operationeel zal zijn?” vraagt de politica zich af.

“Elke paar weken krijgen we andere informatie over het externe meldpunt te horen en te lezen. Al een jaar geleden kondigde minister Weyts aan dat hij een akkoord had bereikt met het hoger onderwijs voor de oprichting van een extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag en dat dit operationeel zou zijn tegen de start van het volgende academiejaar. Vervolgens kregen we te horen dat er geen apart extern meldpunt voor het hoger onderwijs zou komen, maar wel één meldpunt over de beleidssectoren heen.  In januari 2023 kondigde minister Somers aan dat dit meldpunt zou worden georganiseerd binnen het Vlaams Mensenrechtinstituut. Meer nog: minister Somers zei eind mei '23 in het parlement dat, gezien het VMRI werkzaam is sinds half maart, slachtoffers daar al terechtkunnen. Toen ik hem erop wees dat hierover niets is te vinden op de website, stelde hij dat er werk zou worden gemaakt van bekendmaking. Vandaag, half juni, volgt dan het nieuws van minister Somers en minister Demir dat er toch een afzonderlijk extern meldpunt komt, waarvoor het VMRI en het Agentschap Justitie en Handhaving de krachten bundelen. Wat moeten slachtoffers hier allemaal van denken? Het getouwtrek over de oprichting van een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en de opeenvolging van tegenstrijdige berichten zijn absoluut niet oké. Integendeel, wie slachtoffers op dergelijke manier van het kastje naar de muur stuurt, geeft hen het gevoel dat ze niet ernstig worden genomen. Zij verdienen echt beter dan dat.” 

“De reden waarom er een extern meldpunt moet komen, is om voor slachtoffers de drempel om melding te doen te verlagen. Dit doe je niet door om de haverklap iets anders te communiceren. Als ministers en parlementsleden niet weten waar slachtoffers terecht kunnen met klachten over grensoverschrijdend gedrag, hoe kunnen we dan verwachten dat slachtoffers de weg vinden? Het helpt bovendien niet dat slachtoffers elke paar weken andere informatie lezen in de krant. Wie slachtoffers ernstig neemt, maakt eerst werk van overeenstemming dan pas communicatie”, sluit Schryvers af.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.