Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Wie erft, moet op die erfenis belasting betalen. Hoeveel erfbelasting dat is, hangt af van de graad van verwantschap met de overledene, de omvang van de nalatenschap en de samenstelling van de erfenis (roerend en onroerend goed). Erfbelastingen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor Vlaanderen. In 2023 werd door de Vlaamse belastingdienst zo een bedrag van 1,849 miljard euro  ingekohierd, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag.

Recordbedrag

De voorbije jaren stegen de ontvangsten uit erfbelasting jaar na jaar. In 2021 werd zelfs een toename van 18% op het totaal ingekohierde bedrag genoteerd, wat vanzelfsprekend rechtstreeks in verband stond met de coronacrisis. Ook de jaren nadien bleef het ingekohierde bedrag aan erfbelasting verder toenemen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. In 2023 was er, net als in 2022, opnieuw sprake van een stijging met 95 miljoen euro. Tegenover 2022 is dat een stijging van 5,4%.

“Nooit eerder werd er in een jaar zo’n hoog bedrag aan erfbelastingen ingekohierd”, stelt Schryvers vast, “Tegenover 2019 is er sprake van een stijging met 31,5%.”

Ontvangsten uit erfbelastingen staan rechtstreeks in verband met het aantal overlijdens. Ook in 2022 waren er meer overlijdens dan in de jaren voor corona, en dat liet zich voelen in de erfbelasting. “In 2023 lag het aantal overlijdens in Vlaanderen met 64.659 echter 4,2% lager dan in 2022, toen er 67.528 mensen stierven”, zo leerde Schryvers uit cijfers van Statbel.

Het totaal belastbaar vermogen bedroeg in 2023 14,4 miljard euro of een 100 miljoen euro meer dan in 2022, een stijging van 7,5%.

 

Tabel: De ingekohierde bedragen aan erfbelasting (in euro) per categorie van erfgenamen

 

2019

2020

2021

2022

2023

Echtgenoot/samen-wonende partner*

155.794.157

159.148.053

176.339.720

189.284.463

206.254.281

Rechte lijn

494.770.064

513.487.139

667.987.445

724.110.929

688.692.737

Broer/zus

214.913.221

205.016.398

256.272.658

250.918.586

261.096.339

Anderen

519.040.588

497.902.533

532.420.500

585.143.709

685.874.135

Legaat 6,6%**

17.179

 

35.974

 

 

Legaat 8,8%**

50.183

51.149

11.056

101.590

 

Legaat 8,5%

21.643.653

29.424.978

26.062.151

3.953.724

7.040.672

Onbekend***

61.822

1.437

2.790

 

 

Totaal

1.406.290.867

1.405.031.687

1.659.132.293

1.753.513.000

1.848.958.164

*Met vrijstelling gezinswoning.

**De tarieven van 6,6% en 8,8* hebben nog betrekking op dossiers uit aanslagjaar 2011, 2012 of 2013.
***Het bedrag kon niet gekoppeld worden aan een bepaalde categorie van erfgenaam en datum van overlijden

 

 

Tabel: Totaal aangegeven vermogen (in euro) in de originele aangiftes, per jaar van inkohiering *

 

2019

2020

2021

2022

2023

Belastbaar vermogen

11,3 miljard

11,9 miljard

13,2 miljard

13,4 miljard

14,4 miljard

*Vermogens uit historische aangiftes en bijkomend aangegeven vermogen uit verbeterde of ambtshalve aangiftes zijn niet openomen in deze tabel.

 

Vrijstelling voor de langstlevende partner

Uit de cijfers blijkt dat ook de ingekohierde erfbelasting op wat partners van elkaar erven in 2023 ruim 206 miljoen euro bedroeg, zo’n 17 miljoen euro meer dan in 2022. In het verleden werd op initiatief van cd&v de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting en in 2018 werd ook een voetvrijstelling ingevoerd op de eerste 50.000 euro roerende goederen die partners van elkaar erven.

Niet iedereen heeft echter een gezinswoning, maar misschien wel spaarcenten. Daarenboven gebeurt het dat oudere mensen hun grote gezinswoning verkopen en verhuizen naar een kleinere woning, appartement of serviceflat, die meer aangepast is aan hun noden. In dat geval zal de verkoopprijs van de woning tot het actief van de nalatenschap worden gerekend. De langstlevende partner zal bijgevolg erfbelasting moeten betalen op het verkoopbedrag van het huis. Als de woning daarentegen niet verkocht was geweest, was de waarde ervan onbelast gebleven.

Daarom heeft cd&v in haar verkiezingsprogramma opgenomen om de erfbelasting op roerende erfenissen tussen partners verder te verlagen. “Het verlies van een partner of echtgenoot heeft een grote impact. Het brengt veel verdriet mee en vergt grote aanpassingen in de manier van leven. Dat mensen dan ook nog erfbelasting moeten betalen op wat ze samen hebben opgebouwd, wordt als onrechtvaardig aangevoeld”, zegt Schryvers daarover. “Door verdere vrijstelling van de erfbelasting op roerende erfenissen willen we partners minder belasten en meer gelijkheid creëren tussen wie wel of geen gezinswoning heeft.”

Nieuws

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.