Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Publicatiedatum

Tags

zoersel

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Kartel

In oktober 2023, een jaar voor de komende lokale verkiezingen, sloegen de Zoerselse afdelingen van cd&v en Vooruit de handen in mekaar om zo hun krachten te bundelen. Beide partijen vonden elkaar in hun missie om mensen samen te brengen en verbinding te creëren. “Die verbinding willen wij met het kartel ook uitdragen en uitstralen”, klonk het toen, “Burgers mogen van politici zelf ook verwachten dat ze zoeken naar samenwerking in plaats van vooral te belichten wat hen verdeelt.”

Eerste kandidaten

Nu de stembusslag voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen achter de rug is, komen de campagnes voor de lokale verkiezingen in een nieuwe versnelling. Cd&v+Vooruit Zoersel doet dat door de eerste kandidaten voor te stellen.

Op 1 staat Katrien Schryvers, die vele Zoerselaars kennen als voormalig burgemeester en OCMW-voorzitter, en momenteel als schepen voor welzijn, wonen en participatie. Schryvers is ook al 15 jaar Vlaams parlementslid en op 9 juni ll. behaalde ze maar liefst 26.870 voorkeurstemmen als lijsttrekker van de Vlaamse cd&v-lijst. Meer dan 1500 Zoerselaars gaven haar daarbij ook hun vertrouwen.

De derde plaats bij cd&v+Vooruit is voor Els Opdenbergh. Els is 51 en verpleegkundige op de dienst hartchirurgie. Daarnaast fungeert ze als werknemersafgevaardigde. Naast haar professionele bezigheden, zet ze zich ook in als vrijwilliger voor de ouderraad en werkt ze actief aan het ondersteunen van mensen in armoede.

Plaats 15, de lijsttrekker van de tweede kolom, wordt ingenomen door Bert Somers (28). Bert is de zoon van voormalig schepen Marc Somers, en bij veel jongeren vooral bekend als jeugdcoördinator bij VOC Amigos. Beroepshalve is hij leerkracht Bijzonder Onderwijs in het Kristus Koninginstituut in Sint-Job.

Luc Kennis, huidig cd&v-schepen voor jeugd, senioren en landbouw en alom bekend in de gemeente, zal de lijst duwen. Luc was eerder ook al 15 jaar schepen voor openbare werken. De technische bagage die Luc heeft zijn zowel in zijn dagelijks werk bij Bethanië ggz als in zijn politiek werk een meerwaarde.

“Het is onze ambitie om op 13 oktober een heel sterke lijst aan de kiezer te kunnen voorleggen”, aldus cd&v-voorzitter Stany Wens, “Deze vier namen zijn daarvan alvast het bewijs. Katrien en Luc hebben bergen ervaring in de Zoerselse politiek en zetten zich al jaren in voor onze gemeente en voor al haar inwoners. Ook Els en Bert hebben heel wat politieke feeling en ook hun engagement is zonder meer een meerwaarde voor Zoersel. De komende periode zullen we stelselmatig al onze 27 kandidaten aan de Zoerselaar voorstellen.”

“Ik ben fier om opnieuw een ploeg van gedreven kandidaten te kunnen aanvoeren”, aldus lijsttrekker Katrien Schryvers, “Allemaal Zoerselaars die midden in de gemeenschap staan, en die maar wat graag vanuit hun maatschappelijk engagement een positieve bijdrage willen leveren voor onze inwoners, en dit samen, over partijgrenzen heen. Dit is waar wij voor staan: samenwerken. Voor Zoersel.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”