De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Handicar Zoersel verzorgt het vervoer voor mensen die minder mobiel zijn omwille van bijvoorbeeld een handicap, een ziekte of ouderdom en geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. De gebruiker reserveert een rit, waarop een vrijwilliger in een aangepast vervoersmiddel, zoals een busje waar een rolstoel makkelijk in en uit kan, op het gewenste tijdstip de reiziger aan de deur ophaalt en vervoert naar de gewenste locatie.

“En dat gebeurde vorig jaar maar liefst 8298 keer”, weet Katrien Schryvers, schepen van sociale zaken in Zoersel en Vlaams parlementslid, “Onze vrijwilligers verdienen daar toch echt wel een dikke pluim en een welgemeende dankjewel voor!”

Op die meer dan 8000 ritten reed Handicar in totaal 123.129 kilometer. Zo kon de vereniging 233 gebruikers verder helpen. Dat dat er maar liefst 61 meer zijn dan in 2022, heeft ongetwijfeld te maken met ook een toename aan het aantal vrijwilligers die zich inzetten bij Handicar Zoersel. In 2022 telde de ploeg 19 vrijwilligers en in 2023 al 24. “Onze wervingscampagne van twee jaar geleden heeft duidelijk vruchten afgeworpen! Versterking van de ploeg is natuurlijk nog altijd welkom”, zegt Schryvers, “Hoe meer chauffeurs, hoe meer mensen meer mobiel kunnen worden. En dat is enorm belangrijk, want mobiel zijn is essentieel om kansen te benutten op vlak van opleiding, tewerkstelling en ontspanning. Mobiliteit maakt zo onlosmakelijk deel uit van inclusie en de medewerkers en vrijwilligers van Handicar Zoersel doen daarin onmisbaar werk.”

Busstrook

Tot voor kort mochten de wagens van de diensten voor aangepast vervoer (DAV), zoals Handicar Zoersel, geen gebruik maken van bijzonder overrijdbare beddings of busstroken, terwijl dit wel kon voor taxi’s en voertuigen van het openbaar vervoer of voor schoolvervoer. “Al sinds 2015 pleit ik er in het Vlaams Parlement voor om de regelgeving aan te passen. De dienstverlening van de DAV is immers te vergelijken met die van een taxi, of te catalogeren als alternatief openbaar vervoer”, aldus Katrien Schryvers.

Recent kwam er dan toch een doorbraak. “Op een parlementaire vraag kreeg ik het antwoord dat via een recent Koninklijk Besluit het gebruik van de busstroken door de DAV mogelijk werd, op voorwaarde dat bijkomende signalisatie is geplaatst. Zo zie je maar dat je als parlementslid soms volharding moet tonen, maar dat het echt wel kan lonen”, zegt Schryvers.

De signalisatie moet niet enkel worden aangebracht op de voertuigen van de DAV zelf, wat in de praktijk meestal al het geval is, maar ook op de busstroken. Schryvers dringt er nu op aan dat Vlaanderen zo snel mogelijk werk van maakt van de nodige borden aan gewestwegen. “Het is de taak van Vlaanderen om de dienstverlening voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer evenwaardig te maken aan het reguliere bus- en tramvervoer”, aldus Schryvers.

Nieuws

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”