Welkom

Een betaalbare woning, kwaliteitsvolle zorg voor wie we graag zien, kansen voor onze kinderen… ligt u er ook wel eens wakker van? Het zijn thema’s die mij drijven in m'n politiek engagement.

 

In de 25 jaar dat ik politiek actief ben, heb ik al heel wat resultaten kunnen boeken. Het doet deugd dat ik in kranten wordt genoemd in het rijtje van de beste parlementairen. Ook de volgende jaren blijf ik aan de bel trekken voor een sterk en warm Vlaanderen!

 

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg garanderen en mensen volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving blijven de komende jaren enorme uitdagingen.

Lees meer

Kinderen, ze zijn nooit ver weg in het parlementair werk van Katrien. Zo leidde haar ijver voor het recht van kinderen om te spelen tot het charter Goe Gespeeld, dat de meeste Vlaamse gemeenten ondertussen onderschreven.

Lees meer

Een betaalbare, gezonde, veilige plek om te kunnen wonen, iedereen heeft er recht op. Voor veel mensen is dit echter een dagelijkse zorg. Ook hier trekt Katrien aan de bel voor wie een steuntje nodig heeft.

Lees meer

In de kijker

10-04-2019
Nieuws over kinderen

In het eerste jaar na de lancering van de website grenslijn.be vonden 6.668 surfers de weg ernaartoe. Dat vernam VlaamsLees meer

05-04-2019
Nieuws over wonen

Vlaams volksvertegenwoordigers Dirk de Kort en Katrien Schryvers pleiten voor een duidelijk kader voor het plaatsen van mobieleLees meer

27-03-2019
Nieuws over wonen

We moeten meer inzetten op aanpasbaar wonen en bouwen, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Zij diende daarom eenLees meer

22-03-2019
Nieuws over kinderen

Steeds meer minderjarigen die zich het slachtoffer voelen van seksueel, fysiek of emotioneel misbruik, vinden de weg naar de chatboxLees meer

20-03-2019
Nieuws over kinderen

Er moet een meerjarenplan komen voor de jeugdhulp. Dat staat in een resolutie van de meerderheidspartijen die op woensdag 20 maart '19 in deLees meer