Een regelmatig overzicht van mijn werk in het Vlaams Parlement en in Zoersel. 

Krijg je ook graag mijn nieuwsbrief in je mailbox? Laat het me weten!

Nieuwsbrief - april '23: Garantie op niet-digitale dienstverlening graag - Graag meer bevoegdheden voor Afstammingscentrum én opheffing anoniem donorschap - Meer aandacht voor medicatieveiligheid in woonzorgcentra - Verplichte isolatie vervalt na positieve test - Opnieuw 4500 afgeschafte busritten tussen Antwerpen en Turnhout - Spitsstroken vorig jaar opvallend vaak open door verkeerswerken en vakantiedrukte - Maand van de markt

Nieuwsbrief - maart '23: Toiletplan - Grensoverschrijdend gedrag op bus en tram - Weer meer crematies - Recordaantal dossiers slachtofferonthaal - Vrijwilligersbeurs - Oog voor Lekkers ook in Zoersel

Nieuwsbrief - maart '23: Werkbezoek in Finland - Studietoeslag voor meer pleegkinderen - Samenblijven op de oude dag in koppelkamer - Lokaal eten dankzij hoevewinkels - Nog lang wachten op veilig fietspad tussen Malle en Zoersel - Bezorgdheid over bereikbaarheid huisartsen van wacht

Nieuwsbrief - februari '23: Mijn voorstellen mee opgenomen in nieuwe regelgeving begraafplaatsen - Eindelijk stappen naar monitoringssysteem voor studentenkamers - Geef pleegouders altijd het laagste tarief kinderopvang - Gloednieuwe horecabrochure wijst de weg in Zoersel op culinair vlak - Inzameling hygiëneproducten voor de NetZak - Gedichtendag

Nieuwsbrief - december '22: Begrotingsbesprekingen - Zeggen dat er bespaard wordt op zorg tart alle verbeelding - Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in pleeggezin,- Na campagne grote toestroom van aanmeldingen bij de Commissie Erkenning en Bemiddeling voor misbruik en geweld uit het verleden - Koesterweek en Wereldlichtjesdag - Inzameling lekkers voor feestpakketten van de sociale kruidenier 

Nieuwsbrief - november '22: Kinderopvang moet een veilige plek zijn - Ook als ouders uit elkaar gaan, moet het belang van het kind voorop staan - Extra ondersteuning voor de meest kwetsbare gezinnen - Meer vraag naar aangepaste sociale huurwoningen - Een gele doos kan levens redden - Aantal verkeersongevallen met kinderen op weg van en naar school terug op niveau van voor corona - Tijdelijk huisverbod vindt meer en meer ingang - Zorg voor sociaal tarief voor kwetsbare mensen - Plannen voor grootschalig onthardings- en afbraakproject op voormalig militair domein Malle-Zoersel

Nieuwsbrief - oktober '22: Ongeziene investeringen in kinderopvang - Vraag naar kraamzorg herstelde zich in 2021 terug tot niveau van voor corona - Databank voor bijtincidenten met honden om gerichter optreden mogelijk te maken - Inleefweek Armoede afgesloten - Nieuwe zaal in Halle krijgt naam Halle Luja!

Nieuwsbrief - september '22: Septemberverklaring - Erfbelasting bij verlies van kind is niet menselijk - Nog maar weinig secundaire scholen snacken en chillen gezond - Videoconferenties veelvuldig gebruikt voor contacten tussen jeugdrechters en jongeren - Wachtlijst voor maatschappelijk onderzoek voor adoptie aanzienlijk geslonken - Ook bij personeelsleden van de Vlaamse overheid vindt een tiende ouderschapsverlof ingang - 1 op 8 gecontroleerde huurwoningen heeft geen waarschuwingssysteem als het brandt - Elke dag meer dan één extra zorgwoning in Vlaanderen - Haalbaarheidsstudie helpt bij beleidskeuzes over nieuw zwembad

Nieuwsbrief - juli '22: Aanbevelingen voor veiligheid in de kinderopvang - Gericht beleid voor mantelzorgers - Iedereen heeft het recht om zijn afkomst te kennen - Zorgwoningen in Zoersel ingehuldigd - 25 jaar Kinderrechtencommissariaat

Nieuwsbrief - juni '22: Uittreksel strafregister voor wie verantwoordelijkheid draagt over kinderen - Doorgeefschenking is een schot in de roos - Nood aan regeling voor zorgparkeren - Afschaffing duolegaat doet legaten aan goede doelen verminderen - Op weg naar een rookvrije generatie? - Databank voor bijtincidenten met honden om gerichter optreden mogelijk te maken - Een nieuwe naam voor een nieuwe dorpszaal

Nieuwsbrief - mei '22: Jonge mantelzorgers gebaat bij aangepast statuut en vertrouwensperoon - Zorgbudget moet zo snel mogelijk hervormd worden - Opvoedingslijn krijgt 2000 oproepen, vooral van moeders - Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn - OPINIE: Wie vangt onze kinderen op? - Inzetten op veiligheid én minder verbruik via verledding en weekendregime openbare verlichting - Arbeidstrajectbegeleiding voor Oekraïense vluchtelingen - Zwerfvuilactie cd&v Zoersel

Nieuwsbrief - april '22: Versterken van het groeipakket - Aanpassing decreet zorgt bijkomend voor schooltoeslag voor 226 pleegkinderen - Start parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang - Aandeel crematies voor het eerst boven 75 procent - Mobiele woonunits voor opvang van vluchtelingen - Extra inspanningen nodig om leerrecht te garanderen voor jongeren in gesloten instellingen

Nieuwsbrief - maart '22: Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang - Nood aan kader voor samenleefvormen voor ouderen - Vervoer van mensen met een beperking is een essentieel onderdeel van van een inclusieve samenleving - Opvang Oekraïense vluchtelingen

Nieuwsbrief - februari '22: Halt aan grensoverschrijdend gedrag - Groeiende interesse in mobiele mantelzorgwoningen - Duurzame verankering van het bezoekrecht in woonzorgcentra in geval van pandemie - Doorgeefschenking steeds populairder - Lokale besturen krijgen meer toegang tot gegevens in strijd tegen kinderarmoede - Al 50 woonzorgcentra bieden ook plaats aan zelfredzame partner van bewoners - Buurtproject Wij(k) Zoersel krijgt twee jaar lang subsidie vanuit Vlaanderen

Nieuwsbrief - december '21: De coronamaatregelen respecteren is solidariteit tonen - Argumenten voor verplichte vaccinatie - Meer ondersteuning voor ouders die tijdens zwangerschap kindje verliezen - Grote verschillen tussen het aanbod toegankelijke en aangepaste sociale huurwoningen - Laat kinderrechten niet ondersneeuwen in groot geheel van mensenrechten - Aantal werkstraffen piekt - Steeds meer pleegkinderen genieten van automatisch recht op schooltoeslag en studietoelage - Ondanks corona in 2020 meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn - Aandacht voor kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld -Subsidiereglement spoort Zoerselse verenigingen aan om te investeren in luchtkwaliteit - Hechtere Zoerselse buurten via Hoplr

Nieuwsbrief - oktober'21: Covid Safe Ticket kan veilig bezoek aan zorginstellingen garanderen - Strijd tegen seksueel geweld en rape drugs moet prioriteit worden - 2 tot 5 vragen per week voor recent opgestart Afstammingscentrum - Een kind krijgen is iets heel anders dan een huis kopen - Nu ook 10 dagen rouwverlof voor onderwijspersoneel - Sociale kruidenier de NetZak al vijf jaar goed gevuld - Actie tegen fietsdiefstallen

Nieuwsbrief - september '21: Rookverbod in openbare buitenruimtes waar veel kinderen komen - Minder kraamzorg omwille van coronacrisis - De weg naar het Rijk der Vrijheid loopt langs het Rijk der Verantwoordelijkheid - Oproep voor respectvol taalgebruik - Voka-stages - CD&V brengt terug stabiliteit in het Zoersel bestuur

Nieuwsbrief - juli '21: Totaalaanpak kindermishandeling - Doorgeefschenking een succes - Dienstencheques ook voor onthaalouders - Studietoelage garanderen bij veranderen van pleeggezine - Haalbaarheidsstudie voor verschillende opties nieuw zwembad

Nieuwsbrief - juni '21: Voorstel over mobiele zorgwoningen goedgekeurd - Erfbelasting 2020 op zelfde niveau als 2019 - Vragen bij 'solidariteitsbedden in woonzorgcentra - Verlening rouwverlof - Nieuw stukje groe fleurt dorpskern Zoersel op

Nieuwsbrief - mei '21: Betere bescherming van het ongeboren kind bij een verontrustende zwangerschap - Uittreksel strafregister wordt verplicht voor wie professioneel verantwoordelijkheid draagt over minderjarigen - Aantal crematies in 2020 historisch hoog - Gezamenlijke studeerplekken in elke Zoerselse deelgemeente

Nieuwsbrief - april '21: Sociaal akkoord voor de zorgsector - Belang van kinderbijslag bij bestrijding kinderarmoede - Genderongelijkheid in tewerkstelling in de zorg - Capaciteitsproblemen in jeugdinstellingen van de baan - Studentenpsycholoog als basisdienstverlening en permanent online hulpverleningsplatform - Tijdelijk huisverbod bij uitstek Antwerpse zaak - Vrouw & Maatschappij Zoersel schenkt 700 euro aan sociale kruidenier

Nieuwsbrief - maart '21: Meer ondersteuning voor ouders van levenloos geboren kindjes - Antwerpen koploper in aantal werkstraffen - Meer dan dubbel aantal bezoekers op WAT WAT in 2020 - Al 167 erkende plaatsen in Vlaamse woonzorgcentra voor mensen die lijden aan jongdementie - Aanleg nieuw fietspad N12 werk van lange adem

Nieuwsbrief - januari '21

Nieuwsbrief - december '20

Nieuwsbrief - november '20

Nieuwsbrief - oktober '20

Nieuwsbrief - september '20

Nieuwsbrief - juli '20

Nieuwsbrief - juni '20

Nieuwsbrief - mei '20

Nieuwsbrief - april '20

Nieuwsbrief - maart '20

Nieuwsbrief - januari '20

Nieuwsbrief - december '19

Nieuwbrief - november '19

Nieuwsbrief - september '19

Nieuwsbrief - juli '19