In 2018 ontvingen 263.148 mensen het maandelijks zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Bijna een derde van hen verbleef in een woonzorgcentrum. Dat leerde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit een antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke.

02-03-2020

Wie veel zorg nodig heeft, zoals mensen met een handicap of met ernstige gezondheidsproblemen, heeft recht op een maandelijks tegemoetkoming ten bedrage van 130 euro. Dit zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden was vroeger bekend als de ‘zorgverzekering’. Thans maakt dit zorgbudget deel uit van de Vlaamse Sociale Bescherming. Vanaf het jaar waarin iemand 26 wordt, moet hij hierbij aansluiten en de zorgpremie betalen. Gerechtigden kunnen mensen van alle leeftijden zijn.

In 2018 ontvingen in totaal 263.148 mensen het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Sinds 2014 ligt dit aantal in stijgende lijn. “Jaarlijks zijn er steeds meer mensen die op deze extra financiële ondersteuning beroep kunnen doen omwille van zorgbehoevendheid,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Ongetwijfeld heeft dit mede te maken met de vergrijzing en het toenemend aantal ouderen in onze samenleving. Met de ouderdom stijgt heel vaak ook de vraag naar zorg. Daarnaast kan een betere bekendheid ook een rol spelen.”

Jaar

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal dossiers

237.974

244.452

253.711

261.061

263.148

 

Wie in een woonzorgcentrum woont, heeft steeds recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In 2018 ging het over 78.637 personen of 29,9 procent van de mensen aan wie een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden werd uitbetaald.  “Mensen die dit zorgbudget krijgen, mogen het vrij besteden. Zo kan het, samen met het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) helpen om de opname in een woonzorgcentrum beter betaalbaar te maken,” aldus Schryvers. “In het regeerakkoord is voorzien dat naar de toekomst toe meer mensen die in een woonzorgcentrum wonen recht zullen hebben op een hoger bedrag vanuit dit zorgbudget ouderen met een zorgnood. Hiermee zal een voorstel dat ik al vorige legislatuur naar voor bracht, worden uitgevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat die maatregel een groot effect zal hebben op de betaalbaarheid van een woonzorgcentrum.”

Daarnaast hadden 184.511 mensen die thuis wonen recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. “Voor wie thuis woont kan het budget worden aangewend voor extra mantel- of thuiszorg. Vaak helpt zo’n maandelijkse extra ondersteuning om een residentiële opname uit te stellen of helemaal te vermijden.”, besluit Schryvers.