Slechts 2500 sociale huurwoningen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. “In het kader van de vergrijzing en vanuit het streven om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is dat bijzonder weinig,” vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Lange tijd was er geen zicht op het aantal woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen dat is aangepast aan (kandidaat-)huurders met een fysieke beperking. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kaartte dit al herhaaldelijk aan bij de bevoegde minister in het Vlaams Parlement en riep al eerder op tot registratie van en bijkomend inzetten op sociale huurwoningen die zijn aangepast voor mensen met een beperking. Haar herhaaldelijke vraag tot registratie leverde nu toch een antwoord op. Uit het antwoord op een recente parlementaire vraag blijkt nu dat 1,6 procent van het totaal huurpatrimonium van de SHM is aangepast voor rolstoelgebruikers.

De provinciale verschillen en de verschillen per huisvestingsmaatschappij zijn aanzienlijk. Zo is in Vlaams-Brabant slechts 0,56% van de sociale huurwoningen aangepast voor rolstoelgebruikers, terwijl dat in West-Vlaanderen 3,51% is. Ook de provincie Antwerpen scoort met 461 aangepaste woongelegenheden op 48.115 beneden de 1%.

Provincie

Aangepast voor rolstoelgebruikers

Totaal huurpatrimonium

Pct

ANTWERPEN

461

48.115

0,96%

LIMBURG

497

19.722

2,52%

OOST-VLAANDEREN

349

38.394

0,91%

VLAAMS-BRABANT

98

17.484

0,56%

WEST-VLAANDEREN

1.079

30.748

3,51%

Totaal

2.484

154.463

1,61%

 “Bij renovatie van sociale huurwoningen en nieuwbouw moet het aangepast zijn absoluut een aandachtspunt zijn,” vindt Schryvers, “Meer dan 2000 dossiers op de wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben betrekking op personen met een handicap of sociale assistentiewoningen. In de provincie Antwerpen alleen al zijn dat er 1029, of quasi de helft van heel Vlaanderen. Het gaat dan over mensen die vragen beroep te doen op de voorrangsregeling voor woongelegenheden die zijn aangepast aan de huisvesting van personen met een fysieke handicap of beperking, of sociale assistentiewoningen.”

Op 31 december 2018 waren er bij de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) ongeveer 2.206 dossiers geregistreerd waarin de kandidaat-huurders vallen binnen een van deze doelgroepen met voorrang. Dat komt neer op 1,1 procent van het totaal aantal dossiers.

Provincie

Dossiers art. 19, 1°

Alle dossiers SHM

Pct

ANTWERPEN

1.029

70.535

1,5%

LIMBURG

195

21.764

0,9%

OOST-VLAANDEREN

375

53.817

0,7%

VLAAMS-BRABANT

392

24.670

1,6%

WEST-VLAANDEREN

215

36.590

0,6%

Totaal

2.206

207.376

1,1%

 De gemiddelde wachttijd voor deze groep van kandidaten op een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij bedroeg in 2018 1.242 dagen. Dat is nagenoeg evenveel als de gemiddelde wachttijd voor alle toegewezen dossiers, nl. 1.263 dagen of bijna drie en een half jaar. Meer dan twee maanden langer dan in 2016, toen ging het om respectievelijk 1.169 en 1.131 dagen.

“Het is bovendien niet alleen belangrijk te kijken naar het aantal wachtenden, we moeten ook rekening houden met het feit dat mensen steeds ouder worden en dat met de leeftijd vaak de zorgnood stijgt en de mobiliteit vermindert,” benadrukt Schryvers, “Mits een aangepaste woning kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Daarom is het van belang om al bij het ontwerp, de bouw of de renovatie van een woning, hiermee rekening te houden. Natuurlijk geldt dat ook voor de sociale huursector. Ook daar kan inzetten op meer en beter aangepaste woningen ervoor zorgen dat mensen als ze zorgbehoevend worden, langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, en dat is toch één van de doelstellingen van ons welzijnsbeleid?”

Het Vlaams regeerakkoord bepaalt uitdrukkelijk dat bijkomende middelen worden vrijgemaakt om aangepaste sociale woningen te bouwen voor mensen met een beperking en ouderen, en dat de VMSW sociale huisvestingsmaatschappijen verder zal informeren over het bouwen en renoveren vanuit het principe van levenslang wonen. “Ik zal dit alleszins van kortbij blijven opvolgen,” zo besluit Schryvers, “Wie een sociale huurwoning bewoont, moet evenveel kansen hebben om in de eigen omgeving te blijven wonen als hij zorgbehoevend wordt als de eigenaar van een woning, en los van de provincie of gemeente waarin hij woont.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.