Leden van Vrouw & Maatschappij Zoersel maken op vrijdag 20 november ’20 een crime-scene aan het administratief centrum te Sint-Antonius. Daarmee dragen ze bij aan de Vlaamse actie van Vrouw & Maatschappij en vragen ze meer aandacht voor partnergeweld. Om hun boodschap kracht bij te zetten en om het gemeentebestuur aan te zetten om mee actie te ondernemen, overhandigen CD&V-vrouwen Chris Gonnissen, Katrien Schryvers en Marlies Caeyers aan de burgemeester witte lintjes en flyers.

20-11-2020

25 november is het weer Internationale Dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. Traditioneel roept Vrouw & Maatschappij – CD&V politica in die periode mee op om een wit lintje op te spelden. Wie dat doet, geeft te kennen zelf geen geweld te plegen, geweld niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen, geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken en iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen. Jaarlijks koppelt V&M daar ook een actie aan, die de nadruk legt op een specifiek deelthema.

In de 20ste editie vraagt Vrouw & Maatschappij dit jaar in haar wittelintjesactie bijzondere aandacht voor partnergeweld. Niet toevallig, want afgelopen zomer werd lIse Uyttersprot, de populaire partijgenoot en voormalig burgemeester van Aalst, gewelddadig om het leven gebracht door haar partner. “Partnergeweld is geen marginaal probleem,” zegt Chris Gonnissen, voorzitster van Vrouw en Maatschappij Zoersel. “Het komt voor in alle lagen van de bevolking, in alle leeftijdsgroepen en culturen. In één op de zeven relaties is er sprake van lichamelijk, psychisch, seksueel of financieel geweld. Het is een breed maatschappelijk probleem met verregaande gevolgen. De coronacrisis heeft de problematiek nog verergert. Zo steeg tijdens de lockdown het aantal oproepen bij het meldpunt 1712 met 70 procent.”

Volgens Europees onderzoek uit 2015 kreeg 30% van de Belgische vrouwen boven de 15 jaar al te maken met seksuele intimidatie, terwijl 36% geconfronteerd werd met echt fysiek of seksueel geweld. In 50% van die gevallen is de pleger de (ex-)partner. “Volgens cijfers van de parketten waren er in 2018 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven. Dat betekent elke week 3 slachtoffers van poging tot doodslag of doodslag in de context van partnergeweld,” stelt Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Zoersel, die woensdag in de plenaire van het Vlaams parlement nog opriep tot een krachtdadige aanpak vanuit het Vlaamse beleid en de parlementsleden vroeg om een minuut stilte uit respect voor de slachtoffers. “Naast de aangiften weten we dat er nog een veel grotere groep van slachtoffers bestaat die geen klacht durven in te dienen, het zogeheten ‘dark number’,” vult Marlies Caeyers van V&M Zoersel aan, “Toch kunnen we allemaal – autoriteiten én burgers –helpen om het aantal gevallen van partnergeweld naar beneden te krijgen, want indien er op tijd wordt ingegrepen, kan een eventuele dodelijke afloop vermeden worden.”

In het kader van haar wittelintjesactie laat V&M daarom in heel Vlaanderen 150 crime-scenes in het straatbeeld opduiken, en dus ook één in Zoersel, met name aan het administratief centrum in Sint-Antonius. “De scenes die vergezeld gaan van vrouwen- en ook enkele mannenschoenen, visualiseren de 150 slachtoffers van potentieel dodelijk partnergeweld,” leggen de leden van Vrouw en Maatschappij uit, “We nodigen voorbijgangers uit om stil te staan bij de problematiek. We moedigen mensen ook aan om eens te surfen naar www.150schoenen.be en daar onder meer het interview met een ervaringsdeskundige te bekijken. Vanzelfsprekend doen we dat alles corona-veilig.”

“Er is dringend nood aan een integrale en holistische aanpak van partnergeweld, waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar zijn afgestemd en dat over alle beleidsniveaus heen,” meent Schryvers, die in het Vlaams Parlement het thema opvolgt. Met hun actie op 20 november, waarbij ze flyers overhandigden aan de burgemeester, de schepen voor sociale zaken en het lokaal politieteam, willen de CD&V-vrouwen alvast het lokale beleidsniveau tot actie bewegen. “De gemeente staat dicht bij haar bewoners en kan daarom een belangrijke rol spelen inzake sensibilisering en het bekendmaken van de hulpverlening. Ook van de lokale politie vragen we dat het thema in de zone een hoge prioriteit krijgt.” besluit Schryvers.