Het voorbije weekend startte Zoerselaar Christophe Sepot met Crescendo Vlaanderen een Facebookplatform op waar mensen hulp kunnen vragen of aanbieden. Tegelijkertijd riep voormalig burgemeester Katrien Schryvers op om de bestaande netwerken, waarbij vrijwilligers van verenigingen of wijkraden ouderen bezoeken, te activeren. Met steun van gemeente & ocmw Zoersel slaan beide initiatieven nu de handen in mekaar. Zo krijgt iedereen die het nodig heeft hulp op maat en ontvangen alle 75-plussers in Zoersel een brief van een vrijwilliger met vraag of hij/zij nood heeft aan een babbeltje, boodschappen....

De voorbije dagen stroomden op sociale media de berichten toe van mensen die anderen willen helpen naar aanleiding van de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus tegen te houden.  Een boodschap doen, naar de apotheker, een kaartje sturen, er kan zoveel gebeuren. Omdat het niet gemakkelijk is om wie hulp nodig heeft in contact te brengen met wie die hulp wil geven, richtte Zoerselaar Christophe Sepot een Facebookplatform op, onder de naam ‘Crescendo - Vraag hulp of geef hulp tijdens corona.’  Door de hashtag met postcode van een gemeente in te voegen, is dadelijk duidelijk in welke gemeente hulp wordt gevraagd of aangeboden.

Om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan, startte gemeente & ocmw Zoersel al jaren geleden met bezoekjes aan alle ouderen in de gemeente. Vrijwilligers van heel wat verenigingen en wijkraden gaan twee keer per jaar langs. Het voorbije weekend lanceerde voormalig burgemeester Katrien Schryvers het initiatief om dit netwerk nu ook te gebruiken om tijdens de coronacrisis alle ouderen bij te staan. Concreet deed ze een oproep aan de gebruikelijke vrijwilligers van verenigingen en wijkraden om er ook nu samen voor te zorgen dat de ouderen op een veilige manier in contact blijven met de buitenwereld en dat ze hulp kunnen krijgen indien nodig. Niet door een echt bezoek dit keer, maar wel door een telefoontje of een briefje in de bus om te laten voelen dat er aan hen wordt gedacht en dat ze het gerust mogen vragen als ze iets nodig hebben.  

Beide initiatieven slaan de handen in elkaar en krijgen de steun van gemeente & ocmw Zoersel.

Bedoeling is dat vrijwilligers van wijkraden en van Crescendo bij alle 75-plussers in de gemeente een briefje posten met hun gegevens, zoals een telefoonnummer. De ouderen kunnen hen dan contacteren als ze iets nodig hebben van de apotheker, een boodschap, of gewoon voor een babbeltje of luisterend oor.

“Met Crescendo krijgen we heel veel respons,” aldus Christophe Sepot, “maar toch leeft ook het gevoel dat we niet iedereen die hulp nodig heeft kunnen bereiken.”

“Onze ervaring leert dat er vooral bij ouderen veel vraagverlegenheid is,” vult Katrien Schryvers aan, “Door een briefje te bussen bij of te bellen naar álle 75-plussers kunnen we ze allemaal bereiken en niet enkel degenen die zelf de stap naar hulp zetten of die online actief zijn. Zo valt niemand door de mazen van het net.”

Gemeente & ocmw Zoersel toonde zich dadelijk bereid het initiatief te ondersteunen. “We hebben samen wijken afgebakend en de wijkcomités gecontacteerd met vraag of ze willen deelnemen,” geeft burgemeester Liesbeth Verstreken mee. “We kregen al veel positieve reacties op onze oproep en  hopen vooral dat zo iedereen die hulp nodig heeft kan bereikt worden. Eens de coronacrisis voorbij is, hopen we zelfs dat deze manier om elkaar te helpen nog verder kan blijven bestaan. Met échte contacten dan wel.”

In totaal telt Zoersel ongeveer 2300 inwoners die ouder zijn dan 75 jaar en die niet in een woonzorgcentrum wonen. Om die allemaal te kunnen bereiken worden de vrijwilligers van de buurtcomités aangevuld met vrijwilligers van Crescendo.

“Belangrijk is natuurlijk ook dat de vrijwilligers niet echt op bezoek gaan,” waarschuwt schepen voor sociale zaken Cindy Van Paesschen nog, “Daarom maken we ook richtlijnen op voor de vrijwilligers.”

Zo is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat mensen die behoren tot de risicogroep nu mee worden ingeschakeld om bijvoorbeeld een boodschap te doen.

Naast de actie voor het bereiken van de ouderen blijft het Facebookplatform Crescendo actief voor iedereen met een hulpvraag of die wil helpen.

“Door de koppeling die we nu maken, zorgen we ervoor dat enerzijds alle ouderen in Zoersel worden bereikt en anderzijds dat ook wie jonger is dan 75 en een hulpvraag heeft, kan geholpen worden,” zo besluiten Christophe Sepot en Katrien Schryvers, “In deze moeilijke periode is het des te belangrijker zorgzaam te zijn voor onze kwetsbare mensen .”