Na een daling in 2020 bereikte de vraag naar kraamzorg in 2021 opnieuw hetzelfde niveau als in 2019. De coronacrisis bleek in 2021 dus geen invloed meer te hebben op de aanvragen voor kraamzorg. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Vorig jaar kregen terug meer dan 16.000 jonge gezinnen kraamzorg, net als in 2019. Dit na een daling met 10,6% in 2020.  

Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin na de geboorte van een kindje helpt te wennen aan de nieuwe situatie. De kraamhulp kan een handje toesteken bij de zorg voor de pasgeborene of lichte huishoudelijke taken overnemen.

Voor corona kende het aantal dossiers kraamzorg in Vlaanderen jaar na jaar een gestage stijging. Van  9.713 dossiers in 2013 evolueerde dat aantal tot 16.349 dossiers in 2019, dat is een stijging met maar liefst 68 procent.

In 2020 was er een terugval van 10,6% tot 14.617 dossiers. Die daling was ongetwijfeld te wijten aan de coronacrisis. In 2021 vonden de jonge gezinnen in Vlaanderen terug meer de weg naar kraamzorg en telden de diensten kraamzorg opnieuw 16.348 dossiers. Dit blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. Op die manier komt het aantal dossiers terug op gelijk niveau met het jaar voordat we te maken kregen met corona.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dossiers kraamzorg

11.445

13.630

14.344

15.415

16.349

14.617

16.348

Regionale verschillen

In de provincie Antwerpen doet 1 op 6 jonge gezinnen beroep op kraamzorg. Daarmee scoort deze provincie lager dan de anderen. West-Vlaanderen is de koploper. Daar kregen vorig jaar bijna 1 op de 3 jonge ouders die een kindje verwelkomden hulp van kraamzorg.

“De cijfers bevestigen de regionale verschillen die zich ook al de vorige jaren aftekenden”, aldus Katrien Schryvers, “Uit vragen die ik hierover stelde, blijkt de reden hiervoor onder meer te zoeken in het gegeven dat in sommige provincies een aantal (grotere) diensten voor gezinszorg zich, veel sterker dan andere diensten, profileren op kraamzorg. Dat er in de provincie Antwerpen bijvoorbeeld niet zo een grote dienst is die zich daarin specialiseert, vertaalt zich in de cijfers.”

geboortes
2021*

dossiers kraamzorg
2021

dossiers kraamzorg t.o.v. geboortes (%)

Antwerpen

20.156

3.378

16,76%

Limburg

7.679

1.430

18,62%

Oost-Vlaanderen

15.462

2.997

19,38%

Vlaams-Brabant

11.474

2.088

18,20%

West-Vlaanderen

10.976

3.433

31,28%

Brussels Gewest

15.690

2.821

17,98%

Onbekend

 

208

 

TOTAAL

 

16.348

 

*bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/geboorten-en-vruchtbaarheid#figures

 

“Beroep kunnen doen op kraamzorg heeft voor veel jonge ouders een grote meerwaarde. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis geven we jonge gezinnen meer kansen op een goede start. Ook kunnen eventuele postpartumproblemen, zoals een depressie, snel gedetecteerd of van kortbij worden opgevolgd”, aldus Katrien Schryvers, “Het is dan ook goed dat na de terugval tijdens het coronajaar 2020 de jonge gezinnen toch terug de weg hebben gevonden naar de kraamzorg.”

“Gezien de grote regionale verschillen, is het toch ook belangrijk erover te waken dat elk gezin dezelfde mogelijkheden aangeboden krijgt”, gaat Schryvers verder, “Ik pleit er dan ook voor dat in alle regio’s wordt ingezet op de bekendmaking van het aanbod aan kraamzorg, in het bijzonder naar de meest kwetsbare gezinnen toe.”