In de meeste gevallen dienen belastingplichtigen een correcte aangifte in van de nalatenschap voor de berekening van de erfbelasting. In 4 procent van de dossiers wordt echter een verzuim vastgesteld, en betekent aanzienlijke meerinkomsten voor Vlaanderen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit het antwoord op een parlementaire vraag.

De Vlaamse Belastingdienst controleert de aangiftes van erfbelastingen. In het kalenderjaar 2018 telde Vlabel 67.644 nalatenschappen en werd voor 58.641 dossiers een aangifte ontvangen. Voor 65.348 aangiftes werd de erfbelasting berekend na een eerste de visu controle. Deze controle is beperkt tot het nazicht van de inhoudelijke en vormelijke vereisten van de aangifte van nalatenschap.

Wanneer na zo'n in visu controle onregelmatigheden blijken, worden deze ofwel rechtgezet na contact met de aangever ofwel volgt een meer inhoudelijke controle. In 2018 werden 96.257 dossiers gesloten na een bijkomende grondige inhoudelijke controle. In ongeveer vier procent van de dossiers werd een verzuim vostgesteld. Dat resulteerde in een bijkomende taxatie van ongeveer 57 miljoen euro. 

Een nog meer doorgedreven controle, in de vorm van een bankonderzoek, werd in 2018 opgestart voor 298 dossiers. In 38,5 procent van de bankonderzoeken die plaatsvonden in het kalenderjaar 2018 werd er een bijkomende heffing ingekohierd, goed voor in totaal 2,2 miljoen euro. “Er wordt vooral vastgesteld dat de belastingplichtige nog voor het moment van overlijden gelden aan de erfbelasting probeert te onttrekken,” aldus Schryvers.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.