De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement reageren op het nieuws over mogelijke fraude bij de Vlaamse centrale contactopsporing. Ze vragen een onderzoek van het Rekenhof naar de uitvoering van het centraal contactonderzoek, meer specifiek naar de registratie van prestaties en naar de facturatie door externe bedrijven. “Ontoelaatbaar dat private partners misbruik maken van een gezondheidscrisis.”

In mei 2020, midden in de eerste coronagolf, kende de Vlaamse Regering op basis van een openbare aanbesteding de overheidsopdracht toe aan ZPG Intermut en het Consortium Callcenters voor de opsporing én begeleiding van personen die mogelijks een risicodragend contact hebben gehad met een persoon die besmet is met COVID-19. In totaal werden vijf ziekenfondsen en zes callcenters ingezet, waaronder het callcenter Yource. Eind november 2021 ontving het Agentschap Zorg en Gezondheid concrete en ernstige aanwijzingen van mogelijke fraude bij dit callcenter, dat systematisch medewerkers zou hebben laten inloggen in de module ‘opleiding’ op het platform voor contactopsporing terwijl deze medewerkers ondertussen werden ingezet voor andere opdrachten van het bedrijf. Zo factureerde Yource aanzienlijke bedragen aan de Vlaamse Overheid voor niet-geleverde prestaties. Op 26 november 2021 werd de samenwerking met Yource stopgezet.

“Misbruik van belastinggeld is ontoelaatbaar. Punt. Dat het midden in een gezondheidscrisis gebeurt is al helemaal wansmakelijk,” zo is te horen bij de Vlaamse meerderheidspartijen. Zij vragen het Rekenhof nu om een audit uit te voeren van de aangerekende prestaties door bedrijven die mee de centrale contactopsporing voor Vlaanderen organiseren én een doorlichting van de uitvoering van het contactonderzoek door die bedrijven.

Ontoelaatbaar

“Het is van het grootste belang dat de mogelijke fraude door Yource op korte termijn wordt onderzocht. De feiten zijn bijzonder gewichtig, gezien het grote maatschappelijke belang van een performante contactopsporing met oog op het beheersen van de coronapandemie. Dit is fraude op de kap van elke Vlaming,” aldus Katrien Schryvers.

De Vlaamse regering liet al weten dat er een audit komt naar de activiteiten van het callcenter Yource. “Het is goed dat de Vlaamse regering een audit zal uitvoeren. Maar er moet ook een meer diepgaand onderzoek gebeuren door het Rekenhof naar de contactopsporing in zijn geheel,” klinkt het, “Contactopsporing is één van onze verdedigingslinies tegen het coronavirus. Misbruik bij contactopsporing is spelen met de volksgezondheid. We moeten dit tot op het bot uitspitten en misbruik in de toekomt vermijden."