Het Overlegcomité van dinsdag 26 oktober besliste om vanaf 1 november de coronapas in heel Vlaanderen verplicht te maken voor toegang tot horeca en fitnessruimtes, alsook in te zetten voor kleinere evenementen. Met een voorstel van decreet van de meerderheidspartijen, dat vandaag werd goedgekeurd, wordt deze verplichting ook decretaal verankerd. Bijkomend geeft het voorstel van decreet zorginstellingen vanaf 1 november de mogelijkheid om aan bezoekers vanaf 12 jaar en twee maanden een Covid Safe Ticket te vragen.

Met dit voorstel van decreet wordt tegemoetgekomen aan een vraag uit de sector.De zorginstellingen krijgen zo een bijkomend instrument om het virus zo veel mogelijk buiten te houden en de bewoners zoveel mogelijk te beschermen, zonder een rem te willen zetten op de mogelijkheden om bezoek te kunnen ontvangen. Het decreet bestendigt ook de beslissingen van het Overlegcomité van dinsdagavond.

“Het is zo dat ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen nog altijd aanzienlijk meer risico lopen om ernstiger ziek te worden door Covid-19, ook als ze gevaccineerd zijn. Het is dus begrijpelijk dat zorginstellingen hun patiënten en bewoners willen beschermen, zeker wanneer de cijfers opnieuw stijgen”, aldus Katrien Schryvers (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet, “We moeten de meest kwetsbaren beschermen, tegelijkertijd hebben de zorginstellingen zelf hierin de meeste expertise.  Daarom laten we woonzorgcentra zelf beslissen. Ook om het zorgpersoneel niet opnieuw voor heel zware beproevingen te stellen en nieuwe uitbraken en lockdowns zoveel mogelijk te vermijden, moeten we de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Het vragen van het Covid Safe Ticket kan ook vanuit die bekommernissen verantwoord zijn."

“We beseffen uiteraard dat het CST geen waterdichte garantie biedt maar er zijn wel aanwijzingen dat gevaccineerde mensen minder makkelijk het virus overdragen dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Bovendien hopen we dat de invoering van het CST zoveel mogelijk mensen alsnog over de streep kan trekken om zich te laten vaccineren. Nog te veel mensen belanden in het ziekenhuis en op intensieve zorgen, terwijl dit vermeden had kunnen worden”, besluiten Schryvers.

Niet voor personeel en urgente zorg

Het CST in de zorgvoorzieningen geldt enkel voor bezoekers, niet voor zorgbehoevenden of mensen die zorg geven (personeel/mantelzorgers). “Wel vinden wij dat er verder werk moet worden gemaakt van verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel”, aldus Schryvers, “Het kan niet zijn dat we mensen bezoek ontzeggen, omdat hun bezoekers niet gevaccineerd zijn, terwijl de zorgkundigen die hen dagelijks bijstaan ook nog niet voldoende beschermd zijn.”

Ook zal een coronapas niet gevraagd worden aan mensen die zorg nodig hebben of aan hun mantelzorgers die door de voorziening gekend zijn. Het spreekt voor zich dat wanneer iemand urgent in de zorgvoorziening moet zijn, bijvoorbeeld in een palliatieve situatie, er niet eerst naar een coronapas gevraagd mag worden. Iedereen die echt in de zorgvoorziening moet zijn, zal daar ook zonder coronapas geholpen blijven worden.

12 jaar en 2 maanden

Voor toegang tot de horeca en fitnesscentra is het CST vereist voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Voor evenementen en de mogelijkheid die gecreëerd wordt om het CST te vragen aan bezoekers van zorgvoorzieningen zetten de indieners de leeftijdsgrens op 12 jaar en twee maanden. Een jongere kan op zijn twaalfde verjaardag in de huidige omstandigheden immers onmogelijk volledig gevaccineerd zijn. De periode van twee maanden na de twaalfde verjaardag geeft de mogelijkheid om intussen wel de nodige vaccins te krijgen en dus een CST te bekomen.

Niet raken aan recht op bezoek

Het vragen van de coronapas mag niet op gespannen voet komen te staan met het bezoekrecht én de mate waarin de patiënten en cliënten effectief bezoek ontvangen. Voor wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, moet de mogelijkheid voorzien worden om ter plekke een sneltest af te leggen. "We begrijpen dat dat de zorginstellingen voor organisatorische uitdagingen stelt, maar anders dreigt een beperking van het bezoekrecht, en dat is wat we absoluut niet wensen”, aldus Schryvers, “Bovendien moeten we ervoor zorgen dat het Covid Safe Ticket niet ontmoedigend werkt om een bezoekje te brengen aan iemand in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling. Daarom is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan de bekendmaking van het telefoonnummer waar mensen kunnen vragen om het CST via de post te krijgen. Het Covid Safe Ticket mag alleszins geen manier zijn om het bezoek in te perken, maar wel een mogelijkheid om bezoek veilig te laten verlopen.”