Op 21 december 2021 keurde het Vlaams parlement op voorstel van de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld het kader goed waarbinnen de Vlaamse regering het testbeleid kan organiseren. Het decreet bepaalt onder meer wanneer en waar mensen zich moeten laten testen. “We geven de Vlaamse regering zo meer slagkracht om de teststrategie efficiënt te organiseren,” zegt Katrien Schryvers.

In mei 2020 keurde het Vlaams parlement een decreet goed dat het contactonderzoek mogelijk maakt. De einddatum van dit decreet werd bepaald op 31 december 2021. “Jammer genoeg zien we vandaag dat de pandemie met een vierde en mogelijk vijfde golf nog niet beëindigd is. Daarom maken we het mogelijk dat ook na nieuwjaar het contactonderzoek kan verdergezet worden en wel tot 31 december 2022. Als de pandemie het toelaat, kan de Vlaamse Regering beslissen om dit al vroeger stop te zetten,” legt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit. “Daarnaast geven we de Vlaamse regering meer ruimte en slagkracht om een efficiënte teststrategie uit te werken en daarvoor korter op de bal te spelen.”

“In het eerdere decreet bepaalden wij dat mensen met een hoogrisicocontact of die uit een hoogrisicozone komen zich onmiddellijk moeten laten testen. Door nu aan de Vlaamse Regering over te laten te beslissen wanneer deze mensen moeten getest worden kan het moment worden bepaald op basis van de noden, zoals de testcapaciteit. Ook zou de teststrategie dan aangepast kunnen worden aan geneesmiddelen zoals Paxlovidé, gaat Schryvers verder. Die zijn effectief tegen Corona maar moeten in de eerste 5 dagen van de symptomen worden toegediend. Dan moeten de testsresultaten snel genoeg beschikbaar zijn.

“Tot slot spelen we ook in op de mogelijkheid dat binnen afzienbare tijd apothekers meer ingezet kunnen worden in de teststrategie. Momenteel nemen zij enkel snelle antigeentesten af. Door nu al te voorzien dat mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad dan ook bij een apotheker aan hun testverplichting kunnen voldoen, anticiperen we op een mogelijke uitbreiding van de teststrategie”, besluit Schryvers.