De voorbereidingen voor het mogelijk maken van elektronische monitoring voor minderjarigen zullen  minstens nog twee jaar in beslag nemen. Voor de implementatie is immers nog intens overleg met alle betrokkenen nodig en moeten de mogelijkheden die nieuwe innovatieve systemen bieden verder worden verkend. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Zij is vooral tevreden dat een geëigende aanpak zal worden gehanteerd en dat er niet zomaar wordt verder gewerkt op het elektronisch toezicht voor volwassenen.

4-11-2020

Op 1 september 2019 trad het nieuwe decreet jeugddelinquentie in werking. Met dit decreet legde Vlaanderen de klemtoon op de verantwoordelijkheid van de jongere die een jeugddelict heeft gepleegd en op herstel. Zo krijgt de rechter ruime mogelijkheden tot het opleggen van een sanctie, maar kan de jongere ook zelf een positief project voorstellen.

In het decreet is voorzien dat de jeugdrechtbank mits bijzondere motivering of in de gevallen waar een sanctie van gesloten begeleiding of gesloten oriëntatie wordt overwogen, een elektronische monitoring opleggen, gecombineerd met begeleiding, als modaliteit of ter ondersteuning van een andere sanctie.  

“Elektronische monitoring is elke technologie die de naleving van de opgelegde sanctie van op een afstand controleert,” legt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit, “Uiteraard is het daarbij ook de bedoeling om de minderjarige de nodige intensieve begeleiding te bieden door erkende diensten en organisaties. Daarvoor is samenwerking tussen justitie en welzijn essentieel.”

Uit het antwoord op een parlementaire vraag aan de bevoegde minister voor justitie, Zuhal Demir (N-VA), vernam Schryvers dat de minister werk maakt van de voorbereidingen voor de elektronische monitoring. Naar verwachting zal dit proces wellicht een tweetal jaren in beslag nemen.

In dit voorbereidingstraject moeten innovatieve systemen zoals het werken met een smartwatch, een e-loket met beeldbellen, inbellen via smartphone… worden verkend. Ook is het belangrijk dat alle relevante actoren op het terrein worden bevraagd en mee worden betrokken in die vernieuwende kader. Denk aan experten inzake het elektronisch toezicht voor volwassenen bijv. binnen de justitiehuizen, mensen die instaan voor de begeleiding van jeugddelinquenten, de magistratuur en de sociale dienst van de jeugdrechtbanken, de jeugdadvocatuur, experten op het vlak van privacy en IT… Tenslotte dient er dan een besluit van de Vlaamse regering te worden opgemaakt waarin de modaliteiten voor de elektronische monitoring van minderjarigen en de daaraan gekoppelde begeleiding bepaald worden.

“Dat de mogelijkheid tot elektronische monitoring voor minderjarigen werd opgenomen in het decreet jeugddelinquentierecht vind ik een goede zaak, want het geeft bijkomende mogelijkheden,” aldus Schryvers, “Het zou echter fout zijn het systeem van de enkelbanden, zoals het bestaat voor volwassenen, over te nemen. Voor minderjarigen is de elektronische monitoring een heel nieuw en onbekend gegeven, en daarom is het noodzakelijk om de tijd te nemen om de juiste voorbereidingen te treffen en uit te zoeken hoe dit en vooral de begeleiding die daarmee gepaard moet gaan, georganiseerd kan worden.”

Wat Schryvers ook tevreden stemt, is dat wordt gestreefd naar innovatieve concepten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. “De technologie en IT evolueren snel. Het is goed dat de minister de tijd neemt om samen met alle betrokken actoren en met kennis van de innovatieve technieken een goed systeem uit te werken. Beter wat meer tijd voor een goed systeem, dan snel een systeem dat niet tegemoetkomt aan de doelstellingen en noden,” zo besluit Schryvers.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.