Sedert 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Met een grootschalige sensibiliseringsactie maakten Vlaanderen en de brandweerdiensten de bevolking hierop attent. Vanaf 1 januari 2021 gaat Vlaanderen een stap verder en kan het ontbreken van een rookmelder leiden tot het ongeschikt verklaren van een woning. “Vooral voor huurders en verhuurders kan dit verregaande gevolgen hebben,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die hierover een parlementaire vraag stelde.

26-10-2020

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om in woningen een optische rookmelder te hangen op elke verdieping. Deze verplichting gold aanvankelijk enkel voor huurwoningen en werd in 2014, op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, ook van toepassing op studentenkoten. Vanaf dit jaar werd de verplichting uitgebreid naar alle woningen, zowel huurwoningen als woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Momenteel betekent de afwezigheid van een rookmelder dat de woning niet conform de voorgeschreven kwaliteitsnormen is. “Wanneer een woningcontroleur merkt dat er geen of te weinig rookmelders aanwezig zijn, zal hij dit opnemen als een opmerking op  het technisch verslag. De verhuurder kan dan geen conformiteitsattest krijgen.”, vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Vanaf 1 januari 2021 zal dit echter veranderen en worden de consequenties ernstiger. “De afwezigheid van een rookmelder wordt dan een overtreding van categorie II. Dit betekent dat er dan een ongeschiktheidsverklaring zal volgen.”

In antwoord op een parlementaire vraag vernam Schryvers dat de focus van de controles op de naleving van de rookmeldersverplichting wel zal blijven liggen op huurwoningen. Door het vragen van een conformiteitsattest vooraleer hij een contract ondertekent, weet een huurder dat het pand dat hij wil huren voldoet aan een aantal kwaliteitsnormen. Anderzijds is het hebben van een conformiteitsattest op veel plaatsen vereist wanneer men een woning te huur wil stellen. “Tijdens zo’n conformiteitsonderzoek wordt onder meer de aanwezigheid van rookmelders consequent gecontroleerd,” aldus Schryvers, “Maar waar aanvankelijk de nadruk lag op sensibiliseren en het niet toekennen van een conformiteitsattest, kan een inbreuk op de rookmeldersverplichting vanaf volgend jaar veel verregaandere gevolgen hebben en leiden tot een ongeschiktheidsverklaring.” In dat laatste geval zal de woning worden opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid, wat na een jaar kan leiden tot een heffing. Ook rust er dan een recht van voorkoop op de woning. Bovendien is het verhuren of te huur stellen van een ongeschikte woning strafbaar en kan een lopende huurovereenkomst nietig worden verklaard.

Voor eigenaars-bewoners geldt uiteraard dezelfde verplichting en hetzelfde gevolg wanneer er niet aan wordt voldaan, maar daar zal een woningcontroleur niet snel aanbellen. “Het belangrijkste is dat mensen de noodzaak inzien van een rookmelder en dus overgaan tot het plaatsen ervan,” vindt Schryvers, “Rookmelders zijn immers enorm belangrijk om tijdig gealarmeerd te worden in geval van brand. Ze kunnen letterlijk een zaak zijn van leven of dood.”

“Heel terecht werd in de aanloop naar de veralgemeende verplichting dan ook werk gemaakt van bekendmaking,” gaat zij verder. Zo werd de rookmelderscampagne in 2019 actief uitgedragen door de 20 Vlaamse brandweerzones. Vlaanderen stelde niet alleen campagnemateriaal ter beschikking maar ook 20.000 rookmelders om uit te delen onder de bevolking tijdens hun opendeurmomenten.

 “Sensibilisering met betrekking tot brandveiligheid van woningen blijft ook naar de toekomst nodig,” vindt Schryvers, “Zo kan het belang van de aanwezigheid van een rookmelder op elke verdieping bijvoorbeeld niet genoeg benadrukt worden. Het is een eenvoudige ingreep die écht levens redden. Maar ook andere aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van binnendeuren hebben een groot effect. Het is goed dat het Agentschap Wonen-Vlaanderen structureel overleg voert met het Netwerk Brandweer. Ik hoop dat dit zich ook weerspiegelt in toekomstige campagnes omtrent brandveiligheid en woningkwaliteit.”

Dat die sensibilisering met betrekking tot brandveiligheid noodzakelijk blijft, wordt spijtig genoeg bewezen door de cijfers. Deze zomer nog communiceerde preventievereniging Leef Brandveilig dat er dit jaar al 20 dodelijke slachtoffers van woningbranden te betreuren vielen, terwijl er heel 2019 16 mensen in Vlaanderen stierven in een brand.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.