Vandaag raakte het nieuws bekend dat het flexplusvervoer, of het plan voor het vervoer van mensen met een beperking binnen het plan ‘basisbereikbaarheid’, dan toch niet in januari 2023 wordt ingevoerd. “Dit is goed nieuws,” vinden Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Katrien Schryvers (CD&V). Eerder uitten de parlementsleden al meermaals hun ongerustheid dover het vervoer van mensen met een beperking bij de invoering van de basisbereikbaarheid, onder meer via een opiniestuk. Volgens Brouwers en Schryvers was  het flexplusvervoer nog niet voldoende uitgewerkt in het plan dat op tafel lag.  “De manier waarop het vervoer voor mensen met een beperking zal ingepast en georganiseerd worden binnen de basisbereikbaarheid verdient meer aandacht en een grondig debat.”

Het vervoer van mensen met een beperking en leerlingen in het buitengewoon onderwijs is een cruciaal onderdeel van inclusief vervoer in Vlaanderen. Zonder inclusiviteit, geen basisbereikbaarheid. Die boodschap penden  Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Katrien Schryvers eerder dit jaar neer in een opiniestuk. In hun pleidooi pleitten de parlementsleden voor meer aandacht en een grondig debat over het onderdeel flexplusvervoer binnen het plan basisbereikbaarheid.

Op vandaag verzorgen in tal van regio’s en gemeenten de Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV’s), de Mobiliteitscentrales voor Aangepast Vervoer (MAV’s)  en de Minder Mobielen Centrales (MMC) dit vervoer. “Zij doen dat met een groot engagement, en tal van vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Wanneer dat doelgroepenvervoer in het flexplusvervoer zou worden ingekanteld  zoals het voorlag dreigde  dit echter niet meer mogelijk te zijn. Integendeel,  het vervoer op maat voor mensen met een beperking dreigde daarin te verzanden in een commerciële logica die de huidige werking van de diensten die vervoer voor personen met een beperking organiseren ver overstijgen. Geen vrijwilligers, het wegvallen van subsidies en oplopende kosten zouden de diensten nopen tot een totale hervorming van de huidige manier van werken. Expertise, sociaal engagement en de vertrouwde band tussen vervoerder en reiziger leken daarbij van ondergeschikt belang,” zo wierpen Brouwers en Schryvers eerder op, “Dat mobiliteit voor mensen met een zorgnood meer inhoudt dan enkel een verplaatsing, maar dat ook de nodige begeleiding moet worden voorzien, dreigde daarbij ook uit het oog verloren te worden.”

 

Uitstel flexplusvervoer

Ondertussen raakte bekend dat het flexplusvervoer niet zal worden ingevoerd in januari 2023 maar mogelijk op een later moment of zelfs helemaal niet. Karin Brouwers en Katrien Schryvers zijn tevreden dat er naar de enorme bezorgdheden op het veld én in het parlement geluisterd werd. “Het plan was niet voldoende en niet doordacht uitgewerkt voor het vervoer van personen met een beperking. Dit zorgde voor grote ongerustheid bij zowel de diensten die het vervoer vandaag organiseren als bij mensen met een beperking zelf,” zeggen de parlementsleden. “Het is goed dat hiermee rekening wordt gehouden. Vooraleer flexplusvervoer kan worden ingevoerd, moet het eerst degelijk worden uitgewerkt.,” gaan Brouwers en Schryvers verder. “Het vervoer van mensen met een zorgnood is zoveel meer dan enkel het organiseren van een louter materiële verplaatsing. Het is dé hoeksteen van een inclusieve samenleving want zonder mobiliteit, geen inclusie.  Net omdat momenteel de DAV's op een heel goede manier zorgen voor vervoer én begeleiding en omdat we mobiliteit voor mensen met een zorgnood zo belangrijk vinden, moeten we hier heel omzichtig mee omgaan.”

“Wij kijken uit naar een grondig debat in het Vlaams parlement en wij werken constructief mee aan een oplossing waarin iedereen zich kan vinden,” besluiten Brouwers en Schryvers.