Steeds meer woonzorgcentra maken het mogelijk voor de zelfredzame partner om bij hun zorgbehoevende man of vrouw te blijven, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke.  

Sinds 2017 is het voor een woonzorgcentrum mogelijk om de partner van een zorgbehoevende bewoner op te nemen bovenop het erkende aantal woongelegenheden, ook al is die partner nog relatief zelfredzaam. De gezonde partner betaalt dan enkel de zogenaamde ‘hotelkost’, maakt geen gebruik van de zorgomkadering en wordt niet meegerekend bij de bepaling van de personeelsomkadering. Op die manier kunnen mensen op hun oude dag toch samenblijven, ook als één van hen zwaar zorgbehoevend is. Het decreet kwam er in uitvoering van de zogenaamde ‘Valentijnsnota’, waarmee CD&V-volksvertegenwoordigers de problematiek aankaartten dat oudere koppels vaak noodgedwongen gescheiden worden wanneer één van hen zwaar zorgbehoevend is. 

“Deze mogelijkheid bestaat echter enkel wanneer het woonzorgcentrum hiertoe bereid is en de accommodatie dit toelaat,” verduidelijkt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die hierover cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Uiteraard moeten de woongelegenheden voor de zelfredzame partners aan dezelfde infrastructuur- en brandveiligheidsnormen voldoen als de andere woongelegenheden. Vaak gaat het over woongelegenheden die leeg staan of zeer ruime woongelegenheden waar een tweede persoon wordt in opgenomen. 

Op dit moment zijn er in heel Vlaanderen 182 woongelegenheden voor het verblijf van zelfredzame personen.  

Provincie 

Aantal aangemelde woongelegenheden voor zelfredzame ouderen 

Antwerpen 

35 

Limburg 

6 

Oost-Vlaanderen 

70 

Vlaams-Brabant 

2 

West-Vlaanderen 

69 

Eindtotaal 

182 

 

Er is een gestage groei merkbaar in het aanbod. In mei 2018 had het Agentschap Zorg en Gezondheid voor vijf voorzieningen een aanvraag tot aanmelding voor woongelegenheden voor het verblijf van zelfredzame personen in een woonzorgcentrum geregistreerd. In maart 2019 was dit aanbod aangegroeid tot 162 aangemelde woongelegenheden in 32 verschillende woonzorgcentra. Nog steeds ontvangt het Agentschap Zorg en Gezondheid op regelmatige basis vragen van initiatiefnemers die interesse tonen in de aanmelding van zulke woongelegenheden. “Ik ben ervan overtuigd dat deze mogelijkheid antwoord biedt op een maatschappelijke vraag. Het verheugt me dan ook dat al 32 woonzorgcentra ruimte creëerden om via opname van de zelfredzame partner koppels samen te laten. Ik hoop dat naar de toekomst toe de mogelijkheid nog meer ingang zal vinden.”, aldus Schryvers.  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.