Steeds meer pleegouders genieten van verminderd tarief kinderopvang

28-02-2019

Wie het financieel moeilijk heeft en zijn kind naar een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage brengt, kan aan het OCMW een individueel verminderd tarief vragen. Op 31 december 2018 gold er voor 3.267 kinderen zo’n individueel tarief toegekend door het OCMW. Pleegouders waarvan het pleegkind naar een kinderopvanginitiatief met inkomenstarief gaat, betalen automatisch het laagste tarief. Sinds juli vorig jaar geldt hetzelfde voor minderjarige tienermoeders. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg, blijkt dat vooral het aantal pleegouders met een pleegkind dat geniet van zo’n tarief, sterk toeneemt.

Individueel verminderd tarief

Als het financieel moeilijk is om het normaal toegekende tarief voor kinderopvang te betalen, kunnen ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage sedert 2016 via het OCMW een individueel verminderd tarief krijgen. Zo kenden de OCMW’s in 2018 in 154 dossiers het standaard minimumtarief toe. In 91 dossiers werd beslist om een korting toe te staan van 50% op het aanvankelijk berekende inkomenstarief (met als ondergrens het standaardminimumtarief). Deze cijfers verschillen weinig van die van het jaar daarvoor. Als de financiële situatie van het gezin heel precair is, kan het OCMW beslissen om het laagst mogelijke tarief toe te kennen. Dat gebeurde 3.010 keer, dat is 500 keer meer dan in 2017, maar op gelijk niveau met het jaar 2016.

 

 

50% korting

Standaard-minimumtarief

Laagst mogelijke tarief

Eindtotaal

Totaal 2016

204

282 (€ 5,02)

3.040 (€ 1,57)

3.526

Totaal 2017

91

155 (€ 5,07)

2.511 (€ 1,59)

2.757

Totaal 2018

103

154 (€ 5,15)

3.010 (€ 1,62)

3.267

“Het blijft belangrijk dat ouders de weg naar het OCMW vinden. Kinderopvangvoorzieningen geven hierover vaak al de nodige informatie,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Voor OCMW’s kan dit bovendien een aanknopingspunt zijn om de betrokkenen ook met andere zaken te helpen.”

Laagste tarief voor pleegouders en minderjarige tienermoeders

Pleegouders die hun pleegkinderen naar de kinderopvang met inkomenstarief brengen, betalen sedert de inwerkingtreding van het decreet pleegzorg op 1 januari 2014 altijd het laagste tarief. Het totaal aantal pleegkinderen dat gebruik maakte van kinderopvang met verminderd tarief omdat zij in een pleeggezin verbleven, is sinds het van kracht worden van deze maatregel, sterk gestegen.

 

2014

2015

2016

2017

2018

198

468

517

593

799

 

"Met de bepaling dat pleegouders voor pleegkinderen steeds het laagste tarief kinderopvang betalen, wilden we vooral pleegouders voor heel jonge kinderen een extra duwtje in de rug geven,” aldus Katrien Schryvers, in 2012 hoofdauteur van de nieuwe regelgeving omtrent pleegzorg, “Ik denk dat we uit deze cijfers zeker mogen concluderen dat deze maatregel wel degelijk een belangrijke stap vooruit is geweest voor de opvang van jonge pleegkinderen.”

Sinds juli 2018 krijgen ook minderjarige tienermoeders automatisch het laagste tarief kinderopvang aangerekend. “Zo wilden we voorkomen dat het inkomenstarief wordt berekend op het inkomen van de grootouders van het kind, aangezien de jonge moeders vaak zelf nog naar school gaan en dus geen inkomen hebben,” verduidelijkt Schryvers, “Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de grootouders niet alleen moeten instaan voor de kosten van hun eigen kinderen, maar ook van hun kleinkinderen. Het is ook belangrijk dat de jonge mama’s hun school kunnen afmaken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat tienermoeders meestal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico lopen op armoede.” Eind 2018 werd afgeklopt op 47 attesten inkomenstarief voor minderjarige tienermoeders.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.