Vorig jaar werden voor de spitsstrook langs de E313 109 afwijkende openingsmomenten geregistreerd. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar voor corona, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Vaker dan voorheen lagen echter verkeerswerken aan de basis daarvan. De spitsstrook langs de E19 was dan weer veel vaker open dan voor corona. Dat had vooral te maken met vakantiedrukte tijdens de weekends.

Tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313-E34 kan het verkeer tijdens drukke momenten over de pechstrook rijden. In normale omstandigheden is de spitsstrook open op weekdagen van 14 uur tot 20 uur. Op vrijdag gaat de spitstrook al open om 12 uur, om zo te zorgen voor een snellere afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen.

Sinds de zomer van 2014 is er ook zo’n spitsstrook langs de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job-in-‘t-Goor. “Zulke spitsstroken verhogen de capaciteit van de snelwegen aanzienlijk”, weet Vlaams parlementslid Schryvers die cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) over afwijkende openingstijden.

Wegenwerken E313 en Viaduct van Merksem

Normaal gezien zijn deze spitsstroken zo’n 250 keer per jaar open (5 dagen x 52 weken – 10 feestdagen). Indien de verkeersdrukte of de omstandigheden (ongeval, defect voertuig, weersomstandigheden…) het vereisen, kan het Vlaams Verkeerscentrum de spitsstroken langer of op andere momenten openstellen.

Dat gebeurde in 2022 109 keer voor de spitsstrook langs de E313, zo vernam Schryvers. Tijdens coronajaren 2020 en 2021 werden respectievelijk 35 en 53 afwijkende openingsuren geteld, maar in 2019 stond die teller op 116. “Daarmee zit het aantal afwijkende openstellingen terug op het niveau van voor corona”, zegt het parlementslid, “In 2022 lagen echter wegenwerken vaker aan de oorsprong van deze afwijkingen. Het ging dan om werken aan de E313, maar ook om werken aan het viaduct van Merksem.”

Vorig jaar konden chauffeurs 66 keer de spitsstrook al vroeger dan voorzien gebruiken. Dat was het vaakst te wijten aan algemene drukte (47) of aan file omwille van een ongeval op de R1 of de E313 (9). 10 keer ging de spitsstrook vroeger open omwille van wegenwerken. In 2019 waren wegenwerken daarvan slechts 2 keer de oorzaak.

Spitsstrook E313

2019

2020

2021

2022

Te vroeg open

69

24

33

66

Te laat open

4

5

1

8

Te vroeg dicht

 

1

 

 

Te laat dicht

5

1

2

2

Open op een ander tijdstip

38 (*)

4 (*)

17 (*)

33 (*)

TOTAAL

116

35

53

109

(*) in 19 van de 38 gevallen betreft het een openstelling tijdens het weekend.
(*) in 3 van de 4 gevallen betreft het een openstelling tijdens het weekend.
(*) in 8 van de 17 gevallen betreft het een openstelling tijdens het weekend.
(*) in 15 van de 33 gevallen betreft het een openstelling tijdens het weekend.

File omwille van een ongeval (12) en algemene drukte (9) zorgden er vorig jaar ook verschillende keren voor dat de spitsstrook open was op een ander moment dan voorzien. 7 keer gebeurde dat omwille van wegenwerken. In 2019 gebeurde dat maar 3 keer omwille van wegenwerken. 3 keer noopte drukte aan de uitrit van Wommelgem, en dus wellicht in Wijnegem Shop Eat Enjoy, tot het bijkomend openstellen van de spitsstrook, zo vernam Schryvers nog. In 2019 was dat dan weer vaker het geval, nl. 10 keer.

Vakantiedrukte

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij minister van mobiliteit Lydia Peeters blijkt dat de nood om de spitsstrook langsheen de E313 meer te laten gebruiken dan de normale uren veel groter is dan voor de spitsstrook langsheen de E19. Desalniettemin is het aantal afwijkende openstellingen daar sterk toegenomen tegenover het jaar voor corona. “Wat daar opvalt, is dat de keren dat de spitsstrook open was op een ander moment dan voorzien veel hoger lag dan in de voorgaande jaren”, zegt Schryvers, “Slechts 2 keer was dat te wijten aan een ongeval. In de andere gevallen ging het over openstellingen tijdens het weekend ten gevolge van druk vakantieverkeer.”

Spitsstrook E19

2019

2020

2021

2022

Te vroeg open

13

3

8

16

Te laat open

2

3

 

2

Te vroeg dicht

 

2

1

2

Te laat dicht

2

 

 

4

Open op een ander tijdstip

7

1

15

24

TOTAAL

24

9

24

45

“De spitsstroken missen hun effect niet, en doen de afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen duidelijk vlotter verlopen,” aldus Katrien Schryvers, “De cijfers tonen ook aan dat de stroken niet alleen nuttig zijn voor het normale werk-woonverkeer, maar ook vaak in het weekend het verkeer vlotter laten verlopen.”

Dit artikel werd opgenomen op gva.be