Met oog op een eerste rookvrije generatie pleiten Vlaams parlementsleden voor CD&V Maaike De Rudder en Katrien Schryvers in een nieuw voorstel voor een rookverbod in publieke buitenruimtes waar veel kinderen en jongeren komen, zoals bijvoorbeeld aan schoolpoorten, haltes van het openbaar vervoer en speelpleintjes. “Zien roken doet roken. Willen we ervoor zorgen dat er echt een rookvrije generatie komt dan zullen we de plaatsen waar kinderen en jongeren komen, zoveel mogelijk rookvrij moeten maken,” zeggen de indieners.

“In ons land zorgt roken jaarlijks voor 14.000 vroegtijdige overlijdens, wat neerkomt op bijna 40 per dag. Iedereen weet inmiddels dat de gevolgen van roken desastreus zijn, en toch blijkt uit de meest recente Gezondheidsenquête van Sciensano (2018) dat nog ruim 1 op de 6 Vlamingen rookt,” zegt Vlaams parlementslid en burgemeester van Sint-Gillis-Waas Maaike De Rudder. “De eerste sigaret wordt meestal op jonge leeftijd gerookt, maar bijna driekwart van de rokers heeft op latere leeftijd spijt dat hij of zij ooit is begonnen,” vult Katrien Schryvers aan.

Tijd voor actie

Vandaag geldt er al een rookverbod in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen, het openbaar vervoer. Vlaams volksvertegenwoordigers Maaike De Rudder en Katrien Schryvers pleiten nu bijkomend voor rookvrije publieke buitenruimtes op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen. Want doordat kinderen volwassenen zien roken, beschouwen ze de sigaret als iets normaals en is de kans groter dat ze later ook zelf de stap zullen zetten. Zien roken doet roken. “Elk beleid voor tabakspreventie moet erop gericht zijn te vermijden dat mensen beginnen met roken. Experimenteergedrag bij jongeren leidt immers nog al te vaak tot gewoonteroken.”

Ad hoc beleid per gemeente

“Met dit verbod willen we vooral duidelijkheid scheppen en faciliteren wat we vandaag al op veel plekken zien gebeuren. Onder impuls van ‘Generatie Rookvrij’, een initiatief van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, zien we dat heel wat gemeenten en organisaties vandaag al maatregelen nemen om omgevingen waar kinderen komen rookvrij te maken. Maar het gaat daarbij om vrijblijvende initiatieven en de regels over waar er wel en waar er niet mag gerookt worden verschillen heel sterk over het grondgebied,” zeggen De Rudder en Schryvers. “Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en ad hoc beleid. Met ons voorstel willen we één duidelijke regel opleggen voor publieke ruimtes in heel Vlaanderen,” zeggen de parlementsleden.

Een aantal voorbeelden:

  • Leuven: verbod op roken tijdens WK wielrennen, verbod op roken aan bepaalde ziekenhuizen
  • Mechelen: verbod op roken aan haltes openbaar vervoer
  • Gemeenten met stadion: verbod op roken in stadions

“Vlaanderen moet bepalen in welke omgevingen een absoluut rookverbod geldt,” aldus De Rudder en Schryvers. “Vertrekbasis is dat we publieke buitenruimtes waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij moeten houden. Concreet gaat het dan over schoolomgevingen, speelpleintjes, bushaltes, enz. Zo zijn we er zeker van dat in heel Vlaanderen deze omgevingen rookvrij zijn, en niet enkel in bepaalde gemeenten.” De parlementsleden zien hun voorstel ook als een eerste stap. “Op termijn zou het best zijn dat de publieke buitenruimte helemaal rookvrij is. Door dit nu al te doen voor zones waar veel kinderen en jongeren komen, vermijden we in heel Vlaanderen op die plaatsen niet alleen passief roken, maar ook dat ze door rookgedrag te zien ook zelf de stap zetten.” Als een gemeente zelf verder wil gaan en het rookverbod wil uitbreiden, dan juichen de volksvertegenwoordigers dat ook toe.  

“Willen we ervoor zorgen dat er echt een rookvrije generatie komt dan moeten we resoluut de kaart trekken van een preventief tabaksbeleid en de plaatsen waar in het openbaar wordt gerookt inperken,” besluiten de parlementsleden.