De gemeenten Malle en Zoersel zijn al jaren vragende partij voor de heraanleg van het fietspad langs de N12 (Antwerpsesteenweg) tussen het centrum van Westmalle en Sint-Antonius. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit Zoersel stelde de voorbije jaren reeds meerdere parlementaire vragen over de voortgang van het dossier. Daaruit blijkt dat het aantal innemingen nu toch een lichte vooruitgang kent. Toch blijft effectieve realisatie nog mijlenver weg.

2-03-2021

“Dagelijks moeten honderden scholieren van Sint-Antonius naar Malle en weer terug om naar school en weer naar huis te rijden”, aldus Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers uit Zoersel, “Daarnaast fietsen ook tal van inwoners van Malle of verder dagelijks richting Sint-Antonius, bijvoorbeeld om te gaan werken in het ziekenhuis of het psychiatrisch centrum. Als we mensen ertoe willen aanzetten om die verplaatsing per fiets te maken, dan moeten we er ook voor zorgen dat dat veilig kan.”

De meest rechtstreekse verbinding is de Antwerpsesteenweg. Het daar aanwezige fietspad is echter die naam niet waardig. Het is immers niet meer dan een afgebakende betonstrook naast de rijweg. Een ‘moordstrookje’ zeg maar, de weinig flatterende naam voor dergelijke fietsstroken. Op de aanleg van een nieuw fietspad door de Vlaamse overheid blijft het echter wachten.

Vooraleer aan de effectieve aanleg kan worden begonnen, moeten er 217 innemingen gebeuren, veelal voortuinstroken van woningen langs de N12. Volgens een eerdere raming zou er in totaal 12,2 miljoen euro nodig zijn voor al deze onteigeningen.

Volgens de informatie die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers kreeg in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Lydia Peeters, blijkt dat er eind 2020 in totaal 75 akkoorden over innemingen waren gesloten, goed voor een bedrag van 2.872.300 euro.  Voor 44 daarvan is intussen ook de akte al verleden. In totaal werd al 1.559.800 euro aan de verkopers uitbetaald.

Ook voor de opmaak van het plan zelf zijn al heel wat uitgaven gedaan de afgelopen jaren. Voor de studie van het dossier is er in totaal al € 59.305,59 besteed.

Voor 2021 wordt er een budget van 1.500.00 euro voorzien. De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid zal in 2021 verdere onderhandelingen voeren om meer gronden op een minnelijke manier te kunnen verwerven. De innemingen waarvoor er reeds een akkoord is, zullen ook allemaal effectief uitbetaald worden, zo liet minister Peeters nog weten.

“Eindelijk komt er een beetje schot in de zaak”, geeft Schryvers aan, “maar dit is niet genoeg. Er moeten nog altijd bijna 150 innemingen gedaan worden en dan moet de aanleg zelf ook nog gebeuren. Het plan moet dringend omgezet worden in werkelijkheid.”

De minister van mobiliteit legt de oorzaak voor de trage vorderingen van de onteigeningen voor het fietspad bij de coronacrisis en de daarbijhorende maatregelen. Door deze omstandigheden konden er in de praktijk moeilijk onderhandelingen plaatsvinden. Akten kunnen bijvoorbeeld enkel verleden worden op kantoor zelf bij de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid of op het kantoor van de opdrachtgever. Daardoor loopt het proces nog moeizamer dan voordien, aldus de minister.

Schryvers heeft wel begrip voor de specifieke problemen die de coronacrisis in dit kader in 2020 heeft meegebracht, maar hoopt dat zodra als mogelijk een versnelling hoger wordt geschakeld.

“Het dossier sleept al jaren aan, ook vóór corona vorderde het bijna voor geen meter. Volgens de minister is het realistisch om voor het finaliseren van de resterende onteigeningen nog zo’n  2 à 3 jaar te rekenen”, stelt het parlementslid, “Om dat waar te maken zullen de inspanningen hiertoe, ook op vlak van budget, toch sterk moeten worden opgevoerd.”

Schryvers herhaalt daarom haar oproep om op korte termijn verder werk te maken van de verwervingen én de effectieve aanleg van het fietspad. “Een uitnodigend fietspad moet er snel komen. Het zou een grote stap vooruit zijn én nog meer mensen kunnen aanzetten om de auto te laten staan om van het ene dorp naar het andere te gaan”, zo besluit ze.