13-01-2021

Uit het antwoord op een vraag van Katrien Schryvers aan minister Beke in de commissie Welzijn op 12 januari 2021 bleek dat het platform Fred & Frieda, een initiatief van de Vlaamse regering om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken, tot op vandaag 3.040 registraties en 500 vragen naar buddy’s ontving. Bij de lancering van het platform in november (18 november) stelden initiatiefnemers Lorin Parys en Jeremie Van Eeckhout dat ze de doelstelling hadden om voor Kerst 20.000 registraties of ‘Freds en Frieda’s’ op het platform te hebben.  Katrien Schryvers vindt dat er nog heel wat potentieel is. Ze stelt dat het platform vandaag te veraf is voor veel mogelijke gebruikers en ze roept op om samen na te denken over een lokale vertaling.

“Het platform wordt algemeen te veraf aangevoeld. Mensen hebben nood aan meer nabijheid, zo bleek ook uit contacten die ik hierover had met directies en bewoners van woonzorgcentra. Opnieuw zien we ook dat er meer buddy’s zijn die zich hebben aangemeld dan zorgvragen. Ook hiermee moeten we aan de slag gaan. Daarom stel ik voor om Fred & Frieda meer nabij en meer lokaal te organiseren, bijvoorbeeld op het niveau van een buurt van een woonzorgcentrum. Op die manier zullen meer mensen zich aangesproken en betrokken voelen en dus registeren,” zegt het parlementslid. “Buddy’s kunnen zo rechtstreeks meewerken aan het sociale weefsel in hun eigen buurt. Op die manier brengen we buurtzorg ook echt in de praktijk. De strijd tegen eenzaamheid, zeker bij ouderen, moeten we samen en heel nabij aangaan.”