In de zomer van 2023 zal ANB starten met het ontharden van het voormalig militair reservevliegveld te Malle-Zoersel. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Bedoeling is om zo de voormalige hoogwaardige natuur te herstellen, maar ook om de infiltratie van regenwater te bevorderen. Eens die werken zijn uitgevoerd, kan het domein deels worden opengesteld voor zachte vormen van recreatie.

Op 31 januari 2020 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor het domein van het voormalig militair reservevliegveld Malle-Zoersel. Het domein zou aanvankelijk worden aangekocht door een consortium van private eigenaars, Natuurpunt en Pidpa, maar werd uiteindelijk verkocht aan Pidpa (42 hectaren) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (170 hectaren). De aankoop was rond op 14 juni 2022.

De natuurwaarde van het domein is groot, maar momenteel zijn er ook nog grote verharde oppervlakten. ANB voerde daarom een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het verwijderen van niet noodzakelijke constructies, beton- en asfaltverhardingen. Op basis van deze inventarisatie plant ANB een grootschalig onthardings- en afbraakproject dat van start zal gaan in de zomer van 2023, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die zelf afkomstig is uit Zoersel, in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Demir.

Volgens de informatie die Schryvers kreeg in antwoord op haar vraag zou hierbij meer dan 15 ha worden vrijgemaakt. Door de onthardingen kunnen doelstellingen worden gerealiseerd in het kader van Natura 2000 en Blue Deal. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur. Bedoeling is waardevolle leefgebieden van dieren en planten te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en herstellen. Blue Deal is een ambitieus programma om proactief de kans op waterschaarste in Vlaanderen te beperken.

Het grootschalig verwijderen van verhardingen vermindert de regenwaterafvoer en vergroot de infiltratiecapaciteit. Hierdoor wordt het grondwater structureel aangevuld en houdt het gebied structureel meer water vast. De vrijgekomen ruimte biedt bovendien mogelijkheden tot uitbreiding van beoogde vegetatietypen.

“Eens die afbraak- en onthardingswerken zijn voltooid, kan het domein deels worden opengesteld voor zachte vormen van recreatie, en dit in overleg met actoren en met respect voor de regelgeving”, weet Schryvers nog, “Dat de minister bevestigde dat dit mogelijk zal worden, juich ik alvast toe. Het is immers een prachtig gebied, laat mensen uit de omgeving hier dan ook mee van genieten.”