Het aantal aanvragen voor kraamzorg bedroeg in de eerste helft van 2016 al twee derde van het totaal aantal aanvragen van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Schryvers doet dan ook een oproep om de situatie goed op te volgen en daadwerkelijk in voldoende aanbod te blijven voorzien. Zeker nu er projecten lopen waarbij pas bevallen vrouwen het ziekenhuis sneller verlaten. Een goede opvolging van zowel moeder als kind is enorm belangrijk, a fortiori wanneer postpartumcomplicaties optreden.

Gezinnen die een baby verwelkomen, kunnen kraamzorg aanvragen. Deze vorm van gezinszorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te nemen. 

In 2013 waren er 9.713 dossiers gezinszorg waarin zorg werd geboden aan een gezin met een pasgeboren kind. In 2015 steeg het aantal dossiers kraamzorg tot 11.445. Tijdens het eerste semester 2016 werden al 7.439 dossiers geteld. “Als de cijfers voor de tweede helft van 2016 in dezelfde lijn liggen, mogen we dus zeker spreken van een stijging van om en bij 30 procent tegenover 2015,” aldus Schryvers, “Tegenover 2013 is er in dat geval sprake van een stijging van maar liefst 50 procent!”

Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot 8 weken na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een aantal uren kraamzorg terug, vaak is dat 30 uur. Het gemiddeld aantal uren gezinszorg per dossier kraamzorg daalde licht, van 34,53 uur in 2013 over 32,74 uur in 2015 tot 28,08 uur in de eerste helft van 2016. Het aandeel gezinnen waarbij meer dan 80 uur kraamzorg werd verleend, ligt in de eerste helft van 2016 wel lager dan in de voorgaande jaren. In 2013 en 2015 ging het om ongeveer 4,5%, in de eerste zes maanden van 2016 ging het om  iets minder dan 3%.

 

 

2013

2015

eerste semester 2016

Dossiers kraamzorg

9.713

11.445

7.439

Gemiddeld aantal uur kraamzorg

34,53

32,74

28,08

Meer dan 80 uur

453 (4,6%)

503 (4,4%)

209 (2,8%)

 

Mogelijk is het federale beslissing om de verblijfsduur in het ziekenhuis na een bevalling minder te financieren, mee verantwoordelijk voor de stijgende vraag naar kraamzorg. “Vrouwen worden daardoor sneller ontslagen uit de kraamkliniek. Het is dan natuurlijk belangrijk om in voldoende aanbod van kraamzorg te voorzien,” vindt Schryvers. 10% van de jonge moeders krijgt na de bevalling in meer of minder mate een postpartum depressie. “Zeker in dergelijke gevallen is een goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang,” vult zij aan. Schryvers benadrukt  dan ook dat het belangrijk is dat Vlaanderen afstemt met het federale niveau om in de nodige begeleiding en hulp van pas bevallen vrouwen te voorzien. In november vorig jaar keurde het Vlaams Parlement nog een voorstel van resolutie goed waarin wordt gevraagd naar een betere uitbouw van de postnatale zorg thuis. “Daarin moet de ambulante vroedvrouw een centrale rol krijgen en moet de medische zorg thuis 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verzekerd kunnen worden. Ook samenwerking tussen gespecialiseerde verzorgenden en de gynaecoloog, huis- en kinderarts en de vroedvrouw is van groot belang,” aldus Schryvers, “Het is goed dat meer en meer jonge gezinnen de weg naar kraamzorg vinden. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis, geven we moeder en baby’s meer kansen op een goede start.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.