Zaterdag 2 mei '20 maakte de federale regering, op voorstel federaal minister Muylle (CD&V), bijkomend ouderschapsverlof mogelijk voor alle werknemers. Ook personeelsleden van gemeenten en provincies en contractuele Vlaamse medewerkers zullen hier beroep op kunnen doen. Voor de Vlaamse statutaire ambtenaren zal  de Vlaamse Regering dit nog deze week ook mogelijk maken.  Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers op disndag 5 mei '20 in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Somers.

05-05-2020

Het voorbije weekend besliste de federale regering op voorstel van minister Nathalie Muylle om een bijzondere vorm van ouderschapsverlof in te voeren, op te nemen in mei en juni van dit jaar. Het ouderschapsverlof is mogelijk voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar of met een kind met een beperking dat jonger is dan 21 jaar. Er komt ook een bijkomende tegemoetkoming. Met deze bijzondere vorm van ouderschapsverlof wil men voor  ouders de combinatie van (thuis)werk met jonge kinderen tijdens de coronamaatregelen gemakkelijker maken. Eerder pleitte onder meer de Gezinsbond al voor een bijkomend verlofstelsel omwille van de coronamaatregelen. De beslissing van de federale regering wordt nu nog voorgelegd aan de Raad van State.

“Naast de werknemers in de privésector, waarvoor de federale regering bevoegd is, rees de vraag met betrekking tot de medewerkers van de Vlaamse overheidsdiensten en de personeelsleden van de lokale besturen (gemeenten en provincies). Zij worden immers met gelijkaardige problemen geconfronteerd,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Ook voor hen zou bijkomend ouderschapsverlof een mogelijkheid zijn om in deze periode het evenwicht te bewaren tussen werk en gezin.”

In antwoord op een parlementaire vraag vanmiddag antwoordde bevoegd minister Somers dat de medewerkers van de lokale besturen en de contractuele Vlaamse medewerkers beroep zullen kunnen doen op de federale regeling. Voor de Vlaamse statutaire ambtenaren zal de Vlaamse Regering nog deze week een analoge beslissing nemen, bevestigde de minister.  

Ook voor pleegzorgers maakt minister Muylle het mogelijk gebruik te maken van deze bijkomende vorm van ouderschapsverlof. Ook daar zal Vlaanderen volgen en zullen Vlaamse ambtenaren die pleegzorg opnemen hier beroep op kunnen doen, zo bevestigde minister Somers nog bijkomend aan Schryvers.

“De coronacrisis stelt iedereen voor onvoorziene uitdagingen,” zo stelt het CD&V-parlementslid nog, “Met kleuters die aandacht willen of lagere schoolkinderen die hulp zoeken bij de preteaching achter je laptop blijven, is een aartsmoeilijke opgave. Nu heel wat bedrijven de deuren terug openen en nog maar een beperkt aantal kinderen terug naar school kunnen, stelt zich voor heel wat ouders en pleegzorgers ook een opvangprobleem. Door de tijdelijke uitbreiding van het ouderschapsverlof wil de federale regering tegemoetkomen aan de vraag van heel wat ouders en pleegzorgers. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid dan ook moet openstaan voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Met de bevestiging van minister Somers en zijn engagement om voor de statutaire Vlaamse medewerkers nog deze week een regeling uit te werken met terugwerkende kracht tot 1 mei, krijgt iedereen in dezelfde situatie dezelfde mogelijkheden.” 

Update 14-05-2020:
Intussen besliste de Vlaamse Regering om het bijkomend ouderschapsverlof ook mogelijk te maken voor Vlaamse statutaire ambtenaren en personeelsleden in het onderwijs. Er is wel steeds een akkoord van de werkgever vereist.
Ook pleegouders kunnen beroep doen op het corona-ouderschapsverlof.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.