Vanaf 1 januari 2019 wordt het pleegouderverlof ingevoerd voor werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van de openbare sector. Daarbij kunnen zij tot zes weken verlof opnemen per pleegkind dat langdurig (minimum zes maanden) bij hen geplaatst wordt. Vlaamse, lokale en provinciale ambtenaren die statutair in dienst zijn, vallen buiten deze nieuwe regeling. Nadat Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vorige week een oproep lanceerde om dit verschil in behandeling recht te trekken, antwoordde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur vandaag dat ze de regelgeving zal aanpassen.

Op federaal niveau werd, op initiatief van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri en minister van Werk Kris Peeters, recent beslist om bovenop het pleegzorgverlof van zes dagen, het pleegouderverlof tot zes weken in te voeren in geval van langdurige pleegzorg. Om de twee jaar komt daar een week bij, zodat pleegouders tegen 2027 aan zeventien weken komen, evenveel als biologische ouders. “Een goede zaak”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die het thema al sedert een aantal jaren opvolgt, “Zo hebben pleegouders meer mogelijkheden om een band met pleegkinderen op te bouwen. Spijtig genoeg vallen Vlaamse statutaire ambtenaren en statutaire ambtenaren bij lokale besturen buiten deze regeling.” Daarom  vroeg Schryvers aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur een aanpassing van de regelgeving. “Het is niet logisch dat je op basis van je arbeidssituatie – statutair of contractueel – wordt uitgesloten van het recht op pleegouderverlof”, zegt Schryvers, “Deze ongelijkheid moet snel worden rechtgetrokken.”

Dat Vlaamse ambtenaren nu al zes dagen pleegzorgverlof kunnen opnemen, maakte de minister eerder mogelijk op aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers. Vandaag bevestigde de minister dat ze ook ingaat op de vraag van Schryvers met betrekking tot de aanpassing van het pleegouderverlof voor hen. De aanpassing van de regelgeving is in voorbereiding, op die manier zullen Vlaamse statutaire ambtenaren in de toekomst van hetzelfde pleegouderverlof kunnen genieten als contractuelen. Een exacte datum van inwerkingtreding kon de minister echter nog niet meegeven, maar 1 januari 2019 is alvast niet haalbaar.

“De evaluatie van het decreet pleegzorg uit 2014 toonde aan dat maatregelen die het mensen gemakkelijker maken om een engagement tot pleegzorg op te nemen, echt wel werken. Zo kunnen meer kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, dit wel doen in de geborgenheid van een gezin”, besluit Schryvers, “Ik ben dan ook tevreden dat de minister gehoor heeft gegeven aan mijn oproep, al is het wel spijtig dat de ingangsdatum niet dezelfde wordt als die voor werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van de openbare sector.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.