Ook ‘klein verlet’ voor Vlaamse en lokale ambtenaren die pleegzorg geven

08-06-2023

Pleegouders die bij de Vlaamse overheid en bij lokale besturen werken zullen binnenkort ook recht krijgen op omstandigheidsverlof. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook vrij krijgen voor het huwelijk van hun pleegkind of bij een andere belangrijke gebeurtenis, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. “Pleegouders nemen een enorm groot engagement op en pleegkinderen vinden een warme thuis en veiligheid in een pleeggezin. We moeten hen ten volle ondersteunen”, vindt Schryvers, die zelf pleitte voor de uitbreiding.

Een huwelijk, een communie, een begrafenis… het zijn belangrijke mijlpalen in iemands leven en die delen we graag met mensen die dicht bij ons staan. Om dat mogelijk te maken, kunnen ouders en dichte familieleden omstandigheidsverlof genieten, het zogenaamde ‘klein verlet’.

“Voor pleegouders kunnen dergelijke momenten in het leven van hun pleegkinderen even belangrijk zijn”, vertelt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Pleegouders bieden hen immers vaak voor lange tijd een warme thuis en geven hun de nodige zorg. Als een pleegkind dan trouwt bijvoorbeeld, dan delen de pleegouders graag in de vreugde. Omgekeerd hebben de pleegkinderen bij zo’n moment graag hun pleegouders erbij. Het is dan ook belangrijk dat we hen die mogelijkheid bieden.”

Daartoe werd twee jaar geleden jaar een belangrijke doorbraak gerealiseerd. Vakbonden en werkgevers bereikten op 13 juli 2021 binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) immers een akkoord over het recht op klein verlet voor pleegkinderen en pleegouders. “In het NAR-advies stelt men pleegkinderen gelijk met gewone kinderen binnen de familie, wat betekent dat zij bij dezelfde gebeurtenissen evenveel dagen omstandigheidsverlof moeten kunnen nemen”, legt Schryvers uit, “Het advies voorziet in deze nieuwe rechten voor pleegkinderen als bij aanvang van de plaatsing duidelijk is dat de pleegzorg minstens zes maanden zal duren. Als de pleegzorg effectief drie jaar geduurd heeft, blijven deze rechten voor de rest van het leven van het pleegkind. En kunnen pleegouders bijvoorbeeld klein verlet opnemen voor het huwelijk van hun pleegkind.”

Ook op Vlaams niveau een betere ondersteuning

Voor Vlaamse ambtenaren of ambtenaren van de lokale besturen is hiervoor een aanpassing van de regelgeving nodig. Schryvers maakt als Vlaams parlementslid al jaren werk van een betere ondersteuning voor pleegouders. Zo was ze hoofdindiener van het decreet pleegzorg en pleitte ze recent nog voor een kinderopvangtoeslag voor pleegouders van jonge kinderen die geen gebruik kunnen maken van een inkomensgerelateerde kinderopvang.

Vanuit dezelfde bekommernis drong Schryvers er bij Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen, op aan om het advies zo snel mogelijk in praktijk om te zetten. Voor Vlaamse ambtenaren en ambtenaren van de lokale besturen is hiervoor immers een aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut en van de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale besturen nodig. In antwoord op een recente parlementaire vraag kreeg Schryvers nu de bevestiging dat hier effectief werk van zal worden gemaakt en dat de tekstvoorstellen hiertoe in voorbereiding zijn.

Schryvers reageert tevreden: “Pleegouders nemen een enorm groot engagement op en pleegkinderen vinden een warme thuis en veiligheid in een pleeggezin. Vaak ontstaat er tussen deze gezinsleden een sterke emotioneel-affectieve band die voor alle betrokkenen heel belangrijk is. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we ervoor zorgen dat pleegouders en -kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen als andere ouders en kinderen om belangrijke levensgebeurtenissen met elkaar te delen. Ik hoop dat dit echt op korte termijn gerealiseerd zal worden.”