Het aandeel personeelsleden bij de Vlaamse overheid dat ouderschapsverlof opneemt, draait doorgaans rond de 6 procent. Daarvan is 6 op de 10 een vrouw. Deze genderverhouding blijft over de jaren quasi gelijk, maar het ouderschapsverlof waarbij men één dag per week opneemt werd de voorbije twee jaar steeds vaker ingeruild voor het regime van een halve dag per week of één dag om de twee weken. Dat leerde Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit cijfers die ze bekwam in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister Bart Somers. “Een goede zaak voor werknemers en werkgevers”, vindt Schryvers.

Werknemers met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen ouderschapsverlof aanvragen om de combinatie tussen werk en gezin gemakkelijker te maken. Het ouderschapsverlof kan voltijds (100%), halftijds (50%), voor een vijfde (20%) of voor een tiende (10%) opgenomen worden.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat bij de diensten van de Vlaamse overheid (diensten aangesloten op het gemeenschappelijk personeelsregistratiesysteem) jaarlijks zo’n 6 procent van de personeelsleden minstens één dag ouderschapsverlof neemt. Vorig jaar ging het in totaal om 1.165 personeelsleden op een totaal van 18.835. “Het aandeel vrouwen draait steeds rond de 60 procent. Met 63% was hun aandeel in 2021 zelfs het hoogste van de voorbije 5 jaar”, constateert Schryvers, “Vaders nemen toch nog altijd minder ouderschapsverlof op dan moeders, en daar lijkt weinig evolutie in te zitten.”

Een tiende ouderschapsverlof is succes

De mogelijkheid om ouderschapsverlof voor een tiende op te nemen, bestaat voor personeelsleden van de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2020 en dit nadat het op voorstel van federaal parlementslid Nahima Lanjri (cd&v) al was ingegaan voor andere werknemers sinds 1 juni 2019. “Daardoor kunnen ouders ervoor kiezen om in plaats van één dag per week vrij te nemen slechts een halve dag per week thuis te blijven, bijvoorbeeld om de kinderen op woensdagmiddag op te vangen”, verduidelijkt Schryvers, “Dezelfde versoepeling laat toe om één dag om de twee weken ouderschapsverlof te nemen, dat is dan weer goed voor wie een co-ouderschapsregeling heeft.”

Dat het ouderschapsverlof voor een tiende inspeelt op een vraag van ouders, bewijzen de cijfers. Zo blijkt immers dat de groep personeelsleden die ouderschapsverlof voor een vijfde opneemt (20%) sinds 2020 kleiner wordt en heel wat medewerkers kiezen voor de mogelijkheid om 10% ouderschapsverlof te nemen.  

“De versoepeling van het ouderschapsverlof met de mogelijkheid om het ook op te nemen aan tien procent komt duidelijk tegemoet aan een concrete nood”, concludeert Schryvers, “Het is dus zeker een goede zaak voor werknemers met kinderen. Anderzijds kunnen ook werkgevers er tevreden mee zijn. Er zijn zoveel arbeidskrachten tekort, dus het is goed dat wie met 10 procent ouderschapsverlof geholpen is, niet meer noodgedwongen toch 20 procent moet opnemen.”

Lees hier ook over op HLN.be