In de provincie Antwerpen gebeurden in 2020 384 ongevallen tijdens verplaatsingen van en naar school, een daling met 23% tegenover 2019 toen er 500 ongevallen werden geregistreerd. Daarbij geraakten vorig jaar 330 kinderen zwaar- of lichtgewond, een daling met 25,5%. Het merendeel van de gewonden was met de fiets onderweg. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. “Zwakke weggebruikers blijven heel kwetsbaar,” zegt Schryvers, “Het is echt nodig blijvend in te zetten op de veiligheid op de wegen naar school.”

In 2020 werden 18.653 verkeersongevallen met doden of gewonden geregistreerd in het Vlaams Gewest. Dat dit het laagste aantal is sinds 2005 heeft ongetwijfeld te maken met de daling van het aantal verplaatsingen sinds maart 2020 ten gevolge van de coronacrisis. “Jammer genoeg worden ook vaak kinderen die op weg zijn naar school of van school terug naar huis keren slachtoffer”, betreurt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

Provincie Antwerpen

Schryvers vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Peeters over het aantal verkeersongevallen in de provincie Antwerpen tijdens de uren voorafgaand of navolgend op school (maandag t.e.m. vrijdag tussen 7u en 9u, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15u en 18u en woensdag tussen 12u en 13u), waarbij 6- tot 18-jarigen betrokken waren.

In heel de provincie Antwerpen ging het vorig jaar over 384 ongevallen. De jaren voordien waren het er elk jaar ongeveer 500. Ongetwijfeld speelt de coronacrisis een rol bij het verschil tussen 2020 en de voorgaande jaren.  

Niettegenstaande er veel minder verkeer was omwille van de lockdown en de coronamaatregelen, raakten er in 2020 in onze provincie toch nog 330 6-tot-18-jarigen gewond in het verkeer tijdens de uren van verplaatsing van een naar school”, aldus Schryvers, “Dat betekent wel een forse daling tegenover de jaren voordien (459 in 2018 en 443 in 2019), maar toch is de tol nog altijd groot.”

Fiets

Twee derde (208 of 63%) van de kinderen die vorig jaar in onze provincie op weg naar of van school licht of zwaargewond raakten bij een verkeersongeval verplaatste zich op dat moment met de fiets. Bijna een vijfde van hen (60 of 18,2%) zat op een bromfiets. Eén op de tien kinderen (35 of 10,6%) was te voet onderweg en 18 6- tot 18-jarigen (5,5%) zaten in de auto.

“Het is een goede zaak dat heel veel leerlingen te voet of met de fiets naar school gaan, maar dan moet dit vanzelfsprekend wel op een veilige manier kunnen gebeuren”, aldus Schryvers, “De cijfers tonen aan dat kinderen en jongeren nog steeds erg kwetsbaar zijn in het verkeer.” Schryvers doet dan ook een oproep naar alle wegbeheerders en de lokale besturen om blijvend werk te maken van veilige schoolroutes, maar ook naar al de weggebruikers om extra aandachtig te zijn op de momenten dat er veel kinderen en jongeren op de baan zijn.