Groene labels, blauwe labels, sterren... Er is te veel wildgroei aan kwaliteitslabels voor studentenkamers, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Zij pleit voor één systeem dat gebruikt wordt in alle studentensteden.

 24-09-2020

In september trekken weer duizenden studenten naar een andere stad om daar aan de universiteit of hogeschool een studie te beginnen of verder te zetten, ook al is het dit jaar omwille van de coronacrisis misschien net even anders. Velen van hen huren een kot dichtbij een onderwijsinstelling. “Even belangrijk als het vinden van een kot, is het vinden van een veilig en leefbaar kot,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die het thema van veilige studentenkoten al meermaals op de agenda zette in het Vlaams Parlement.

Dat een woning of een kamer voldoet aan de decretale vereisten inzake woningkwaliteit, kan blijken uit een conformiteitsattest. “Het hebben van een conformiteitsattest is echter niet overal verplicht bij het verhuren van een woning of studentenkamer,” aldus Schryvers, “Zo lopen studenten nog steeds het risico om een kot te huren dat niet voldoet aan de kwaliteitsnormen en zelfs onveilig kan zijn. Dat kan gaan over zware problemen inzake stabiliteit of insijpelend vocht bijvoorbeeld, maar ook meer praktische problemen zoals de afwezigheid van voldoende stopcontacten.”

Kleuren en sterren

Om mensen meer info te geven over hebben enkele studentensteden, soms naast of bovenop een conformiteitsattest, een systeem van kwaliteitslabels uitgewerkt. De stad Antwerpen werkt met meerdere kleurencodes. Na een controle die gebaseerd is op de Vlaamse Wooncode, het stedelijk reglement brandveiligheid voor studentenhuisvesting, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de Antwerpse Bouwcode, kan een kot daar een groen, blauw of rood label krijgen. Ook Gent werkt met kleurenlabels. Leuven beperkt zich tot een groen Kotlabel en een conformiteitsattest voor panden die voldoen aan de criteria van de stad en de KU Leuven. In Brussel kan men sinds 1 januari 2018 een label aanvragen op basis van een verklaring op erewoord dat bevestigt dat de woning conform is met de voorschriften van de Brusselse Huisvestingscode. In Kortrijk wordt de woonkwaliteit dan weer beloond met een tot drie sterren. Zo wordt één ster toegekend als het pand minimaal voldoet aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode. Voor twee sterrenmoet voldaan worden aan een aantal supplementair comfort- en kwaliteitsvoorwaarden, terwijl de derde ster pas kan bekomen worden als voldaan wordt aan de Algemene Stedenbouwkundige Verordening met extra’s die het leefcomfort verhogen. In Hasselt zijn er voorlopig nog geen kwaliteitslabels voor studentenkoten, al moedigt men verhuurders wel aan om een conformiteitsattest aan te vragen.

Nood aan uniform systeem

Het is absoluut een goede zaak dat de studentensteden zelf initiatief nemen om de kwaliteit van de studentenkoten te bewaken en hoog te houden,” zegt Schryvers, “Het uitreiken van een label is dan wel geen wettelijk instrument, het is zeker een belangrijk communicatiemiddel ten aanzien van huurders en verhuurders. Daarom is het jammer dat elke stad een eigen systeem bedenkt, waar telkens andere criteria gevolgd worden. Zo is het bijvoorbeeld als ouder van kinderen die in verschillende steden studeren moeilijk om de koten te vergelijken. Een eigenaar van verschillende koten in verschillende steden moet dan misschien weer zorgen dat zijn kamers aan andere eisen voldoen naargelang de stad waarin ze gelegen zijn.” Schryvers pleit daarom voor een uniform systeem van kwaliteitsbeoordeling dat overal op dezelfde manier wordt toegepast. “Vertegenwoordigers van de studentenhuisvesting in de verschillende steden ontmoeten elkaar regelmatig binnen het Overlegplatform Private Huur – Studentenhuisvesting. Binnen dat platform zou een eenvormig systeem uitgewerkt kunnen worden dat heel helder is voor zowel verhuurders al voor huurders,” stelt Schryvers.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.