Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil zorgparkeren opnemen in de wegcode. “Met een klein gebaar kunnen we de zorgverleners het toch een beetje gemakkelijker maken. Hoog tijd dus om dat te doen”, aldus Schryvers.

Zorgverleners aan huis doorkruisen met de wagen een hele regio en rijden van patiënt naar patiënt, vaak volgens een strak tijdsschema. Het alternatief van de fiets of het openbaar vervoer is voor hen vaak niet mogelijk. De dagelijkse zoektocht naar een parkeerplaats kost hen, zeker in de stedelijke omgeving en de dorpskernen, vaak veel tijd. Om die reden voerden in Vlaanderen al heel wat gemeenten een systeem van zorgparkeren in. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil nu dat er een uniforme regeling voor heel Vlaanderen komt.

“Zorgparkeren betekent dat burgers die dat willen, de ruimte op straat voor hun garage of oprit ter beschikking stellen van zorgverstrekkers,” verduidelijkt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Tijdens huisbezoeken kunnen die daar dan tijdelijk parkeren, terwijl ze weten dat ze niemand hinderen.”

Het systeem is al in voege in heel wat gemeenten. Eigenaars die een parkeerplek ter beschikking willen stellen, kunnen dat te kennen geven aan de gemeente. Die voorziet dan een sticker die men bijvoorbeeld op de garagepoort kan kleven en waardoor zorgverleners weten dat ze die plek even mogen innemen zonder iemand te hinderen of zonder een boete te riskeren.

“Het probleem is dat er geen uniforme regeling rond zorgparkeren bestaat,” aldus Schryvers, “Hierdoor is het systeem van zorgparkeren bij veel mensen niet bekend. Ook de aanduiding van een zorgparkeerplaats verschilt nu van gemeente tot gemeente. Elke gemeente ontwerpt bij wijze van spreken zijn eigen sticker. Dit maakt het vanzelfsprekend voor de zorgverleners heel onduidelijk.”

Schryvers pleit daarom voor een uniforme regeling. Via een schriftelijke vraag aan minister voor mobiliteit Lydia Peeters vroeg ze niet alleen hoe Vlaanderen het zorgparkeren kan ondersteunen, maar ook om een uniform systeem op te nemen in de wegcode.

In haar antwoord erkent de minister de behoefte aan parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers, maar ziet ze ook een aantal praktische bezwaren in het concept van zorgparkeren, zoals de problematiek van de handhaving. “Doordat zorgparkeren zich beperkt tot de zorgverleners aan huis en die zich hiervoor ook moeten registreren, kan je wel degelijk voorkomen dat mensen er oneigenlijk gebruik van maken,” reageert Schryvers. De minister stelde wel dat de vraag verder kan behandeld worden in de werkgroep die voorbereidend werk levert in functie van de herziening van de wegcode.

“Zorgverstrekkers die aan huis komen, zijn onmisbaar. Ze zorgen er mee voor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen of dat mensen die moeilijk te been zijn of ernstig ziek zijn zich niet per se moeten verplaatsen”, besluit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Door een uniforme regeling en door meer bekendheid te geven aan het zorgparkeren, kunnen we het zorgverleners een beetje gemakkelijker en minder stressvol maken. Of gemeenten en burgers willen deelnemen, kiezen ze natuurlijk zelf, maar alle tijd die uitgespaard wordt door niet te moeten zoeken naar een parkeerplaats, is meer tijd voor zorg voor mensen die zorg nodig hebben. En dat willen we allemaal, toch?”