Het aandeel crematies nam in Vlaanderen in 2022 verder licht toe. Met 51.083 crematies op 67.516 overlijdens werd in 75,7% van de overlijdens geopteerd voor een crematie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “De trend om vaker te kiezen voor een crematie dan voor een begraving van het stoffelijk overschot is al jaren zichtbaar”, zegt Schryvers, “De voorbije 10 jaar steeg het aandeel crematies jaar na jaar, van 63,3% in 2013 naar 75,7% in 2022. Voor het tweede jaar op rij wordt de kaap van 75% overschreden.”

In Vlaanderen heeft men de keuze om het stoffelijk overschot van een overledene ofwel te begraven ofwel te cremeren. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat de voorbije twee jaren nog minder dan een kwart van de overledenen werd begraven. In 2018 ging het nog om 29,7% en in 2013 nog om 36,7%. “In 2022 was er nog altijd een toename van het aandeel crematies tegenover het jaar 2021, zij het minder uitgesproken”, stelt Schryvers vast, “Zowel in 2021 als in 2022 werden ruim drie kwart van de  overledenen gecremeerd.”

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

aantal overlijdens

61.621

58.852

62.291

60.913

62.530

63.397

62.420

70.919

64.508

67.516

aantal crematies

39.012

39.085

41.935

41.657

43.215

44.547

44.862

52.442

48.622

51.083

Crematiegraad

63,3%

66,4%

67,3%

68,4%

69,1%

70,3%

71,9%

73,9%

75,4%

75,7%

Meer dan 50.000 crematies

In 2022 werd met 51.083 crematies de kaap van 50.000 crematies in Vlaanderen overschreden. Eerder gebeurde dat al eens in 2020, toen er maar liefst 52.442 crematies werden gedaan, maar dat jaar was er sprake van een grote oversterfte omwille van het coronavirus.

In 2022 was er in alle Vlaamse crematoria een stijging te zien van het aantal crematies, met uitzondering van  het crematorium in Kortrijk, al is de daling daar zeer beperkt. De grootste groei werd opgetekend in het crematorium van Lommel, waar zelfs sprake is van een verdubbeling, nl. van 2.090 crematies in 2021 tot 4.330 crematies in 2022. Het crematorium van Wilrijk neemt jaar na jaar het hoogste aantal crematies voor zijn rekening.

Nieuwe technieken

Recent besliste de Vlaamse Regering over een aantal aanpassingen aan de regelgeving met betrekking tot begraafplaatsen en lijkbezorging. “Veel van die nieuwigheden had ik al in mijn conceptnota’s voorgesteld in het Vlaams parlement”, benadrukt Schryvers, “Concrete regelgeving over nieuwe vormen van lijkbezorging, is er echter nog niet, maar de crematoria bereiden zich hier al wel terdege op voor. Zo zouden Vlaamse crematoria relatief gemakkelijk een aanbod kunnen doen om een stoffelijk overschot te resomeren.”

Resomatie is een chemisch proces waarbij het lichaam van de overledene wordt opgelost in een vloeistof. Wat overblijft kan worden vermalen en worden bewaard in een urne. Resomatie wordt ook wel bio-crematie genoemd.

“Ethisch wordt er tegen deze techniek geen bezwaar meer geuit”, weet Schryvers, “Het komt er nu vooral op aan om te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met het effluent van het resomatieproces. Het zou goed zijn dat hier verder werk van wordt gemaakt. Uit onderzoek blijkt alvast dat resomatie gunstiger is op het vlak van milieu-impact dan crematie of begraving. Door ook resomatie mogelijk te maken, zouden mensen een bijkomende keuzemogelijkheid kunnen krijgen. Afscheid en de lijkbezorging invullen zoals mensen dat zelf het liefst hebben, kan zeker ook helpen bij het rouwen.”