Ook in 2021 en de eerste maanden van 2022 kwam er maar weinig schot in het dossier van het fietspad langs de N12 tussen Westmalle en Sint-Antonius. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit Zoersel die het dossier al jaren nauw opvolgt via parlementaire vragen. Sinds 2013 werden nog maar 75 van de 216  noodzakelijke grondverwervingen gedaan. “Van januari 2021 tot en met mei 2022, dus op 17 maanden tijd, zijn er slechts 16 bijkomende akkoorden gesloten. Al jaren klaag ik samen met vele anderen aan dat het allemaal veel te lang duurt”, aldus Schryvers, “Kinderen en volwassenen gaan graag met de fiets naar school of naar het werk, maar dan moet dat ook wel veilig kunnen. Het is dus hoog tijd dat er schot in de zaak komt en de fietsers krijgen waar ze al zo lang op wachten.”

Moordstrookje

Het fietspad langs de Antwerpsesteenweg tussen Sint-Antonius en het centrum van Westmalle is momenteel niet meer dan een gemarkeerde betonstrook aan de rand de rijweg. “Nochtans zijn er heel wat mensen die dagelijks tussen de twee deelgemeenten pendelen, zoals scholieren uit Sint-Antonius die in Malle naar school gaan of Mallenaren die werkzaam zijn in één van de zorginstellingen in Zoersel”, aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Zij zouden dit perfect met de fiets kunnen en vaak ook willen doen, maar dat ze daarvoor langs een gevaarlijk fietspad moeten, moedigt dat allerminst aan. De bestaande betonstrook is de naam fietspad echt onwaardig. Het is voor dit soort dat enkele jaren geleden de naam ‘moordstrookje’ werd bedacht.” Er zit echter niet veel schot in de voorbereidingen voor de aanleg, Op de aanleg van een nieuw fietspad door de Vlaamse overheid blijft het echter verder wachten, concludeert Schryvers op basis van diverse parlementaire vragen.

Aanslepende dossiers

Het ontwerpdossier en de onteigeningsplannen voor het realiseren van een enkelrichtingsfietspad tussen Schilde en Westmalle werden afgerond medio 2013. Ondertussen kwamen er wel comfortabele en veilige fietspaden tussen Schilde en Sint-Antonius, maar tussen de kernen van die laatste deelgemeente en Westmalle is het tot op vandaag nog altijd heel gevaarlijk voor fietsers.

Voor de komst van een volwaardig fietspad aldaar, moeten er 216 innemingen gebeuren, veelal voortuinstroken van woningen langs de N12. Volgens een eerdere raming zou er in totaal 12,2 miljoen euro nodig zijn voor al deze onteigeningen. Uit het antwoord dat Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers recent kreeg op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, blijkt dat er op 1 juni 2022 nog maar 76 aktes van de noodzakelijke innemingen waren verleden. Daarvoor werd 2.789.350 euro aan vergoedingen betaald.

Daarnaast zijn er nog 15 akkoorden gesloten. “In totaal is er dus nog maar voor 91 van de 216 innemingen ofwel effectief een verwerving gebeurd, ofwel een akkoord gesloten. Dat is amper 16 meer dan eind 2020, toen er in totaal 75 akkoorden waren bekomen. Aan dit tempo zijn we nog jaren bezig,” klaagt Schryvers de trage voortgaan aan.

Inhaalbeweging

Uiteraard zorgde de coronacrisis voor vertraging in het dossiers. Zo maakten de coronamaatregelen het moeilijk om huisbezoeken te doen en konden akten enkel verleden worden op kantoor zelf bij de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid of op het kantoor van de opdrachtgever. “Dat neemt echter niet weg dat er dringend nood is aan een serieuze inhaalbeweging”, vindt Schryvers, “En daarbij moeten natuurlijk ook de middelen volgen. De middelen die momenteel voorzien zijn zijn alleszins ontoereikend. Zo is er voor 2022 slechts een bedrag van 500.000 euro voorzien. De  minister beloofde eerder wel dat de middelen jaarlijks zullen worden bijgesteld in functie van de voortgang van de onderhandelingen, maar dit zal ook moeten bewaarheid worden.”

Schryvers zelf zal alleszins aan de bel blijven trekken. “Een uitnodigend fietspad moet er snel komen. Het zou een grote stap vooruit zijn én nog meer mensen kunnen aanzetten om de auto te laten staan om van het ene dorp naar het andere te rijden”, zo besluit ze.

Aanvulling: Op zaterdag 3 september voerde de fietsersbond actie voor een volwaardig fietspad langs de N12. Hierover verscheen een artikel op HLN.be.