Sinds de opening in maart vorig jaar vonden er al twaalf personen een laatste rustplaats in het bos achter villa Markey in Halle Zoersel. Voorlopig blijven de gemeentelijke initiatieven om in de natuur een zone voor uitstrooiing of begraving van assen aan te duiden beperkt, buiten de natuurbegraafplaatsen in Rekem en in Beersel die openden in respectievelijk augustus en september 2018, en de mogelijkheid die in Antwerpen gecreëerd werd om een laatste rustplaats te krijgen in de Schelde. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Binnenkort krijgt Zoersel er nog wel zo’n plek bij in deelgemeente Sint-Antonius.

Traditioneel moet de as van een overledene ofwel thuis bewaard worden door de afstammelingen ofwel op de begraafplaats. Uitstrooien op een strooiweide op privégrond of op het grondgebied van de aan België grenzende territoriale zee mag ook. Daarnaast is het sinds 2017 en dankzij een parlementair initiatief van Katrien Schryvers mogelijk voor gemeenten om op bepaalde publieke plaatsen op het grondgebied (andere dan de begraafplaats) ruimte af te bakenen om assen te verstrooien of te begraven in een biologisch afbreekbare urne. Dat wil zeggen dat de gemeente hiervoor bijvoorbeeld een stuk bos of een duin kan aanduiden. Zo maakten we het uitstrooien of begraven in de natuur mogelijk, de zogenaamde natuurbegraafplaatsen. Steeds vaker is daar immers vraag naar.

Zoersel was de eerste gemeente die in uitvoering van de nieuwe regelgeving een machtiging kreeg om vanaf maart 2018 assen uit te strooien of te begraven in een bos. Verder telt Vlaanderen nog twee zulke natuurbegraafplaatsen, nl. Isaekshoef in Rekem  en Rondenbos in Alsemberg (Beersel). In Brugge plant men een site aan de noordrand van de stad om begraven in een natuurlijke omgeving mogelijk te maken.

Naast het bos achter de zogenaamde villa Markey in Halle vroeg gemeente Zoersel vorige legislatuur ook een machtiging aan voor de creatie van een natuurbegraafplaats in Sint-Antonius, meer bepaald op een bebost terrein aan De Welvaart, naast de huidige begraafplaats aldaar. Voor deelgemeente Zoersel zal de gemeenteraad nog een beslissing nemen.

We hebben gemerkt dat mensen graag een laatste rustplaats krijgen in de natuur. Op de natuurbegraafplaats in Halle werd sinds de opening op 22 maart 2018 al van twaalf overleden personen de as uitgestrooid of begraven in een afbreekbare urne. Van de twaalf personen die rusten achter villa Markey zijn er vijf afkomstig uit Zoersel. Twee hadden een buitenverblijf in de gemeente en van een ander wonen de kinderen in Zoersel. De overige vier woonden in een andere gemeente maar zij of hun familie zochten echt naar een mogelijkheid tot uitstrooiing of begraving van assen in de natuur.

Dat naast uitstrooiing van assen ook wordt gekozen voor begraving van assen in een afbreekbare urne, heeft te maken met de trend dat er in de urnen een ent van een boom wordt geplaatst, zodat er uit de assen ook echt nieuw leven groeit. Van de vragen die Zoersel kreeg, koos ongeveer de helft voor die mogelijkheid. Op die manier kunnen echte herdenkingsbossen ontstaan.

Dat er ook mensen van buiten de gemeente interesse hebben, toont de maatschappelijke vraag aan naar een laatste rustplaats in de natuur. Kijk ook maar naar Antwerpen. Nu de Schelde als laatste rustplaats kan gekozen worden, zijn er maandelijks gemiddeld vijf families die aan het water afscheid nemen van een dierbare. Uit een parlementaire vraag die Schryvers stelde aan voormalig minister Schauvliege blijkt dat er vanuit andere gemeenten voorlopig nog geen natuurbeheerplannen worden opgemaakt of gewijzigd met het oog op de inrichting van een zone voor het verstrooien van assen of het begraven van biologisch afbreekbare urnen. Dat het aantal nog zal uitbreiden en er nog gemeenten zullen volgen, is wel te verwachten. Ik heb hierover al van heel wat mensen vragen gekregen, en verschillende gemeenten vroegen al om informatie. Ik ben er zeker van dat een initiatief op lokaal niveau op veel positieve respons zou kunnen rekenen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.