Hoewel tijdens de voorbije lockdown een opnamestop gold voor nieuwe bewoners vanuit de thuissituatie, namen de Vlaamse woonzorgcentra toch meer dan 10.000 nieuwe bewoners op in de periode van 13 maart tot 8 juni. Het gaat dan onder meer om ouderen die werden opgenomen vanuit het ziekenhuis, vanuit een centrum voor kortverblijf of een assistentiewoning, of die al een schriftelijke opnameovereenkomst hadden getekend voor 13 maart. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

23-07-2020

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus de voorbije maanden werden door Vlaanderen een aantal maatregelen genomen. Zo gold tijdens de lockdown onder meer een opnamestop in woonzorgcentra voor nieuwe bewoners die vanuit hun thuissituatie worden opgenomen. 

Dat betekent echter geenszins dat er de afgelopen periode helemaal geen meer opnames meer gebeurden. Zo konden bewoners van een assistentiewoning of een ander woonzorgcentrum, of mensen die verbleven in een centrum voor kortverblijf of een centrum voor herstelverblijf nog wel worden opgenomen. Hetzelfde gold voor gebruikers van centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang voor wie de diensten voor gezinszorg of de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden ontoereikend waren. Opname was ook nog mogelijk voor mensen die vóór 13 maart al een overeenkomst hadden getekend en ouderen die uit het ziekenhuis ontslagen werden maar voor wie terugkeer naar de thuissituatie niet was aangewezen. Tot slot konden ook mantelzorgers die verblijven in de mantelzorgkamer die aangemeld zijn bij Zorg en Gezondheid nog worden opgenomen in een woonzorgcentrum.

Dat er vanuit deze categorieën nog tal van ouderen verhuisden naar een woonzorgcentrum,  blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister Wouter Beke.

In de periode tussen 13 maart en 8 juni registreerden de Vlaamse woonzorgcentra zo in totaal 10.366 opnames. Hierin vervat zitten nieuwe opnames, maar ook heropnames van bewoners die terugkeerden vanuit het ziekenhuis na een opname gedurende minstens 1 nacht of die langer dan 72 uur afwezig zijn geweest omwille van een andere reden dan een ziekenhuisopname. Met 2.634 nieuwe opnames namen de woonzorgcentra in de provincie Antwerpen meer dan een kwart van het totaal voor hun rekening.

Naast de woonzorgcentra konden ook in de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging nog mensen worden opgenomen, in totaal respectievelijk 2.546 en 146.

“Omdat een aantal opnames gaan over mensen die terugkeerden vanuit het ziekenhuis, is het  exacte aantal echt nieuwe opnames niet bekend,” aldus Katrien Schryvers, “maar deze cijfers bewijzen wel dat de woonzorgcentra bleven openstaan voor heel wat mensen die er nood aan hadden, en dit ondanks de moeilijke omstandigheden waarin moest gewerkt worden. Tijdens de lockdown kregen we echter ook berichten van mensen die niet meer in de thuissituatie konden blijven mits ondersteuning door de thuiszorg, maar niet konden worden opgenomen, omdat ze nog geen overeenkomst hadden met een woonzorgcentrum voor 13 maart of niet van een andere vorm van dienstverlening gebruik maakten. Naar de toekomst toe moeten we dat alleszins vermijden. Mensen die zo zorgbehoevend zijn dat de verhuis naar een woonzorgcentrum nodig is, moeten ook effectief opgenomen kunnen worden, " zo besluit ze. Schryvers pleit er dan ook voor bij de voorbereiding van een mogelijke tweede Covid-19-uitbraak de opname voor zorgbehoevende ouderen in een woonzorgcentrum te garanderen.