Kraamzorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Uit cijfers die Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat het aantal gezinnen dat beroep doet op kraamzorg stijgt. Katrien doet dan ook een oproep om de situatie goed op te volgen en daadwerkelijk in voldoende aanbod te blijven voorzien. Zeker nu blijkt dat de federale regering ziekenhuizen ertoe wil aanzetten pas bevallen vrouwen sneller huiswaarts te sturen. Want zeker wanneer er postpartumcomplicaties optreden, is een goede opvolging van zowel moeder als kind enorm belangrijk. Katrien gaat ervan uit dat minister De Block afstemt met Vlaanderen zodat de zorg voor pas bevallen moeders wordt gegarandeerd. Om haar boodschap kracht bij te zetten ging Schryvers op 5 mei '15, aan het begin van de week van de kraamzorg, op bezoek bij een kersverse mama en haar kraamverzorgsters.

Vrouwen die pas bevallen zijn, kunnen – eens ze het ziekenhuis verlaten –  beroep doen op een vroedvrouw die aan huis komt of ze kunnen kraamzorg vragen. Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te nemen. Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot 8 weken na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een aantal uren (vaak is dat 30 uur) kraamzorg terug.

Een kersverse mama die de voorbije twaalf weken kon genieten van twee keer vier uren kraamhulp per week getuigt: “Ik wist aanvankelijk niet dat er zoiets bestond als kraamzorg, tot iemand me erover vertelde. Maar wat was ik blij dat de hulp er al was op de eerste dag dat ik thuis was na de bevalling,” vertelt ze, “Het huis was meteen aan kant, zodat ik al mijn aandacht kon schenken aan mijn dochtertje. Het feit dat er iemand in de buurt was die meer weet over kinderen dan ik, die weet van aanpakken en die een antwoord had op mijn vragen, heeft me in die eerste weken heel erg gerustgesteld. De extra hulp die zij bood, maakte het ook makkelijker om die eerste weken bezoek te ontvangen.”

Na anderhalf jaar ervaring voelt de kraamverzorgster ondertussen heel goed aan welk gezin welke hulp nodig heeft. “Gewoon aanwezig zijn is dikwijls al voldoende,” zegt ze, “Anderzijds kan het na de komst van een baby soms een echte chaos zijn, zowel in huis als in het hoofd van de mama. Dan zijn wij er om te helpen en mee orde te scheppen.” De jonge mama knikt instemmend. “Vaak kan een simpele aanmoediging als ‘je doet het goed’ een hele grote opsteker en geruststelling zijn voor de moeders,” weet de kraamverzorgster nog.

In 2013 waren er op een totaal van 102.623 dossiers gezinszorg 9.713 dossiers (9,46%) waarin deze zorg werd geboden aan een gezin met een pasgeboren kind. Op 65.484 bevallingen is dat 14,8%. Voor het eerste semester van 2014 ging het om 5.807 dossiers. Als de cijfers voor de tweede helft van 2014 in dezelfde lijn liggen, komt het totaal voor dat jaar op bijna 12.000 dossiers. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2013.

Familiehulp spreekt ook van een stijging. “Ik merk toch wel dat we steeds meer aanvragen krijgen,” aldus Familiehulp, “Nu werken we met 7 kraamverzorgsters voor onze regio, maar als de vraag nog stijgt, zullen we toch aan uitbreiding moeten denken.”

Het gemiddeld aantal uren gezinszorg per dossier kraamzorg bedroeg in 2013 34,53 uur. In het eerste semester van 2014 lag het gemiddelde op 31,93 uren per gezin. In 84 dossiers uit 2013 werd tussen 75 en 80 uur kraamzorg verleend. In ongeveer 4,6% van de dossiers (453 op 9.713) werd meer dan 80 uur kraamzorg geboden. In het eerste semester van 2014 werd in 260 dossiers meer dan 80 uur gezinszorg geboden. “Gemiddeld duurt de kraamzorg zo’n 8 weken,” aldus Familiehulp, “maar vaak vragen de mama’s daarna toch nog verlening aan.” Familiehulp stelt het maximum op 12 weken kraamzorg, maar in sommige situaties is verlening toch mogelijk. Bij de geboorte van een tweeling wordt gewoonlijk een half jaar kraamzorg geboden.

Volgens Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen in antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, kan de federale beslissing om vanaf 2016 de verblijfsduur in het ziekenhuis met een halve dag in te korten de vraag naar kraamzorg doen stijgen. In dat geval is het belangrijk om in voldoende aanbod te blijven voorzien en om het aanbod ook zo goed mogelijk bekend te maken, want vaak worden vrouwen pas geïnformeerd over de mogelijkheden als ze al bevallen zijn.

Katrien doet een oproep naar de minister om af te stemmen met zijn federale collega verantwoordelijk voor volksgezondheid, en de evolutie nauwgezet op te volgen. 10% van de jonge moeders krijgt na de bevalling immers in meer of minder mate een postpartum depressie. Zeker in dergelijke gevallen, of in gevallen zoals bij Nele, die een zware bevalling had en waarbij haar kindje een aantal dagen in de couveuse moest blijven, is een goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.