Neutrale bezoekruimtes moeten meer bekendheid krijgen in het ondersteuningsaanbod van partners die uit elkaar gaan,  vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V). Nu worden  bezoekjes aan zo’n neutrale ruimte voor vele gezinnen die na een ouderlijke scheiding problemen hebben met de omgangsregeling met de kinderen veelal opgelegd vanuit een gerechtelijke context. Dat terwijl ze heel waardevol en vaak ook preventief werk zouden kunnen leveren, los van procedures, aldus Schryvers.

In drie op de vier scheidingen zijn kinderen betrokken. Gelukkig gaan veel mensen daar goed mee om en kan men komen tot afspraken waar iedereen in het gezin, ook de kinderen, mee achter staat. Soms loopt de omgangsregeling tussen ouders of opvoeders en kinderen echter moeilijk, of is er sprake van een breuk. In dat geval kan een neutrale bezoekruimte begeleiding en sturing bieden. In een neutrale bezoekruimte gebeuren de contacten in een neutrale setting en kan er gewerkt worden aan een herstel van de verstandhouding.

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen blijkt dat het aantal dossiers dat jaarlijks behandeld wordt door de neutrale bezoekruimtes die verbonden zijn aan centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), in dalende lijn ligt.  In 2015 werden in heel Vlaanderen 1017 dossiers behandeld en kwamen er 2662 cliënten over de vloer. In 2017 ging het om 615 dossiers en 1766 cliënten, waarvan 490 minderjarigen.

 

2015

2016

2017

Aantal dossiers

1017

855

615

Aantal cliënten

2662

3169

1766

 

Wachttijden kunnen sterk fluctueren. Soms zijn er bezoekruimten zonder wachtenden, maar dat kan plots veranderen. Gemiddeld is er binnen de CAW een wachttijd voor de bezoekruimte die varieert tussen nul en zes maanden. Onderzoek toont echter aan dat tussen het opbellen van hulp en het eerste gesprek 60 procent van de mensen in staat is om op eigen kracht positieve veranderingen aan te brengen. Zo wordt aan mensen die wachten op begeleiding binnen de neutrale bezoekruimte een psycho-educatief pakket aangeboden, waarbij informatie wordt gegeven over de werking, waarbij reeds inspiratie wordt geboden om zelf met de situatie aan de slag te gaan en waarbij getracht wordt om het ruimere netwerk van het gezin te betrekken.

De meeste gezinnen die terechtkomen in een neutrale bezoekruimte zijn doorverwezen door de rechter. Soms volgt er na een traject vanuit gerechtelijke context ook nog een vrijwillig traject. “Ook vanuit de bemiddeling zou hier meer op ingespeeld kunnen worden,” vindt Schryvers, “Zowel de kinderen als de ouders ontmoeten er elkaar in een rustige setting. Vaak kan de escalatie van een sluimerend conflict zo worden afgewend. Gezien de eerder lage instroom vanuit de vrijwillige context lijkt het toch aangewezen om de bezoekruimtes meer bekend te maken.”

De neutrale bezoekruimtes passen in de visie van het Vlaams welzijnsbeleid om binnen de CAW een laagdrempelig aanbod uit te bouwen omtrent relaties, opvoeding en scheiding. In de loop van 2017-2018 werd er in totaal 440.000 euro geïnvesteerd in de CAW voor het  inzetten op de problematiek van echtscheiding, meer specifiek die situaties waarbij kinderen betrokken zijn.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.