Dit academiejaar krijgen veertig studenten de kans om binnen hun curriculum te worden opgeleid als beantwoorder van de Zelfmoordlijn 1813. Dat is het dubbele van vorig academiejaar. Naast de bestaande samenwerkingen met de Thomas More Hogeschool in Antwerpen en de VUB, startten ook KULeuven en de AP Hogeschool met een aanbod. Daarnaast lopen nog eens twaalf studenten vanuit verschillende universiteiten en hogescholen dit academiejaar stage bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.  Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister Wouter Beke.

8-03-2021

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) startte tijdens het academiejaar 2018-2019 met een project om de inzet van studenten bij de Zelfmoordlijn 1813 te verkennen en te implementeren. Het project omvat twee pistes: het integreren van de opleiding tot beantwoorder aan de Zelfmoordlijn in de basisopleiding van studenten in maatschappelijke richtingen en het inzetten van stagiairs in het CPZ. Uit verschillende parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers blijkt dat het project als een succes wordt beschouwd door alle betrokkenen.

Keuzevak

Sinds academiejaar 2018-2019 wordt het keuzevak ‘crisisgesprekvoering’ aangeboden aan maximaal 10 studenten binnen de opleiding toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool en aan maximaal 20 studenten van de opleiding psychologie aan de VUB. “Dit is niet enkel een theoretische opleiding”, aldus Schryvers, “De studenten worden in het kader van dit vak ook daadwerkelijk ingezet als beantwoorder bij 1813.”

Dit academiejaar werd dit project uitgebreid en bieden ook de KULeuven en de AP Hogeschool het vak aan. De KULeuven doet dat binnen de opleiding psychologie en de AP Hogeschool binnen de opleidingen toegepaste psychologie en orthopedagogie. Er wordt aan beide onderwijsinstellingen gestart met telkens 1 opleidingsgroep, waarin plaats is voor maximaal 10 studenten. Aan de KULeuven werden zo in het eerste semester 10 studenten opgeleid tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn1813. Aan de AP Hogeschool kon het vak in het huidige academiejaar nog niet worden opgestart vanwege een tekort aan inschrijvingen. De studenten Toegepaste Psychologie aldaar zijn doorgaans werkstudenten die de studiebelasting van het keuzevak vrij hoog inschatten. In 2021 – 2022 zal het vak opnieuw aangeboden worden.

Studenten die het keuzevak willen volgen, worden vooraf uitvoerig gescreend. Naar aanleiding van coronamaatregelen werden in het eerste semester zowel de screeningsgesprekken met de studenten als de besprekingen van het examenrollenspel online georganiseerd. De lessen zelf werden op de campus georganiseerd, uiteraard met in acht name van de aanbevelingen rond handhygiëne, afstand en mondmaskers.

Stage

Vanuit verschillende onderwijsinstellingen en studierichtingen krijgen sinds het voorjaar van 2019 ook elk semester een vijftal studenten de kans om stage van minstens 100 uur te lopen bij het CPZ. Voor dit semester werden zeven studenten geselecteerd. Naast de genoemde instellingen zijn daar studenten bij van Odisee Hogeschool, De Hogeschool West-Vlaanderen en Hogeschool Vives.

 

Academiejaar 2018-2019

 

Tweede semester

 

1 student klinische psychologie

2 studenten toegepaste psychologie

1 student criminologie

1 student maatschappelijk werk

Academiejaar 2019-2020

Eerste semester

Tweede semester

3 studenten psychologie (VUB en KULeuven)
1 student toegepaste psychologie (VIVES) 
1 student maatschappelijk werk (HOGent)

 

3 studenten psychologie (KU Leuven en VUB),
2 studenten toegepaste psychologie (Thomas More)
1 student opleiding ervaringswerker (UCLL)

Academiejaar 2020-2021

Eerste semester

Tweede semester

2 studenten psychologie (VUB)

1 student psychologie (KULeuven)

1 student toegepaste psychologie (Thomas More)

1 student gezinswetenschappen (Odisee)

 

2 studenten psychologie (VUB)

1 student psychologie (KULeuven)

2 student toegepaste psychologie (Thomas More)

1 student toegepaste psychologie (VIVES)

1 student toegepaste psychologie (HoWest)

 

Stagiairs moeten minstens 20 jaar oud zijn en over de nodige basisvaardigheden beschikken. Zij worden dan ook grondig gescreend. Daarna volgen ze een intensieve, praktijkgerichte opleiding gericht op het voeren van crisisgesprekken en doorheen de stage worden ze nauw opgevolgd door de professionele medewerkers van het CPZ. Dat gebeurt momenteel vooral via online-toepassingen. De kwaliteitsopvolging van de gesprekken aan de Zelfmoordlijn kon vóór de coronacrisis al georganiseerd worden via meeluisteren op afstand en komt dus niet in gedrang. Vanuit thuis kunnen de studenten ook deelnemen aan online vergaderingen en intervisies, en afstemmingsgesprekken voeren met kandidaat-vrijwilligers.

Win-win

“De mogelijkheid om de opleiding tot beantwoorder te volgen en om stage te lopen bij het CPZ biedt studenten uitgelezen kansen om vaardigheden aan te leren die van groot belang zijn bij hun latere loopbaan. Professionele hulpverleners worden zo van in de basisopleiding geleerd om om te gaan met suïcidale patiënten”, aldus Schryvers, “Daarnaast zorgt de samenwerking met de onderwijsinstellingen voor extra capaciteit en heeft ze zo een positieve impact op de bereikbaarheid van de hulplijn. Studenten en stagiairs blijken in de praktijk ook degelijke, kwaliteitsvolle beantwoorders. Ook stroomden al verschillende studenten na het volgen van het keuzevak of de stage door als vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn1813. De organisatie van de keuzevakken en de stages vraagt heel wat organisatie en vormingscapaciteit vanwege het CPZ, maar het resultaat is die inspanningen meer dan waard.”