Een recente werklastmeting bevestigt de nood aan bijkomende inzet van justitieassistenten bij de justitiehuizen. Er is ook sprake van grote regionale verschillen in de werklast van de justitieassistenten, zo blijkt uit parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Vooral in het justitiehuis in Antwerpen is de druk groot. Katrien Schryvers roept op de geplande versterking van de justitiehuizen snel uit te voeren en daarbij rekening te houden met de vastgestelde regionale verschillen.

5-10-2020

Met de oprichting van de justitiehuizen in 1999 wilde men justitie humaner maken en alternatieve straffen verbeteren en uitbreiden. Zo kregen de justitieassistenten die er tewerkgesteld zijn belangrijke opdrachten zoals onderzoeken uitvoeren in burgerrechtelijke opdrachten, slachtoffers informeren en ondersteunen en daders van misdrijven opvolgen en begeleiden. In heel Vlaanderen zijn er, verdeeld over de 14 justitiehuizen, omgerekend 381 voltijdse justitieassistenten aan het werk.

 “Vlaanderen heeft de overheveling van de bevoegdheid over de justitiehuizen bij de zesde staatshervorming aangegrepen om een eigen beleidsvisie uit te werken. Daarbij ligt terecht de nadruk op de belangrijke rol van de justitiehuizen en wil men meer gaan inzetten op slachtoffers. Slachtoffers en nabestaanden komen immers ongevraagd terecht in de wereld van justitie, een wereld met veel regels en een moeilijk jargon. Slachtofferonthaal biedt mensen informatie: hoe een procedure in elkaar zit, hoe een rechtbank werkt, welke rechten slachtoffers hebben, ...” aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Naast informatie wordt er ook bijstand geboden bijvoorbeeld als mensen inzage krijgen in hun dossier, als ze stukken terugkrijgen of wanneer ze naar een zitting van de rechtbank gaan. Vorig jaar nog kregen de justitieassistenten nog een nieuw mandaat voor de opvolging van daders van huiselijk geweld.”

Nood aan bijkomende justitieagenten

Deze bijkomende opdrachten voor de justitiehuizen sinds de zesde staatshervorming hebben vanzelfsprekend een grote impact op de werklast van de justitieassistenten. In opdracht van bevoegd minister Demir werd daarom een werklastmeting uitgevoerd in de verschillende justitiehuizen en dit voor wat betreft de strafrechtelijke en burgerrechtelijke opdrachten. Uit die werklastmeting blijkt dat er over heel Vlaanderen ongeveer 76 bijkomende voltijdse equivalenten (VTE) nodig zijn om de opdrachten die zich momenteel aandienen goed te kunnen behandelen.

 “Er zijn echter grote regionale verschillen,” zo stelt Schryvers op basis van parlementaire vragen die zij hierover stelde aan minister Demir. “Voor de meeste justitiehuizen geeft de werklastmeting aan dat er een bijkomende personeelsinzet nodig is van ongeveer 10 tot 20 procent in VTE. In het justitiehuis in Antwerpen is dit echter niet minder dan 23 bijkomende VTE of 43 procent meer. Nu werken er omgerekend 54 VTE, maar er zouden er 77 nodig zijn.”

Slachtofferonthaal

Naast de burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdrachten hebben de justitiehuizen ook een belangrijke opdracht met betrekking tot slachtofferonthaal. In heel Vlaanderen richten zich momenteel 34 voltijds aangeworven justitieassistenten op deze taak. Omgerekend betekent dat 2,3 VTE per justitiehuis. Het precieze aantal per justitiehuis varieert echter van 0,8 tot 4,2 VTE naargelang de grootte van het justitiehuis. In totaal werden de Vlaamse diensten slachtofferonthaal vorig jaar 6.034 keer geraadpleegd. Dit is een stijging met 727 dossiers of 12 procent ten opzichte van 2018, zo bleek nog uit cijfers die Schryvers opvroeg bij de minister. Gemiddeld gaat het dus over 170 dossiers slachtofferonthaal per VTE.

Uit de cijfers die het parlementslid opvroeg, blijkt echter dat er ook op dat vlak zeer grote verschillen bestaan tussen de verschillende justitiehuizen. “Terwijl in 2019 bij een justitieassistent in Mechelen ‘slechts’ 97 dossiers slachtofferonthaal op tafel kwamen, waren dat er in Antwerpen maar liefst 250 en in Kortrijk zelfs 270,” zo stelt het parlementslid. “De taken met betrekking tot slachtofferonthaal werden niet meegerekend in de werklastmeting omdat hier het aantal interventies en dus ook de werkbelasting deels afhankelijk is van de concrete vragen van het slachtoffer. Deze cijfers tonen echter aan dat er op het vlak van slachtofferonthaal sprake is van een echte scheeftrekking tussen de verschillende justitiehuizen.”

De voorbije maanden maakte minister Demir werk van een nieuw personeelsplan. “Die versterking van de justitiehuizen met bijkomende inzet op daderbegeleiding en slachtofferonthaal kan zeker op onze steun rekenen,” aldus Schryvers, “Ik doe een oproep om nu snel werk te maken van de uitvoering van het plan. Belangrijk is dat niet enkel wordt ingezet op de werving van bijkomende justitieassistenten, maar ook op een betere spreiding. Daarbij moet de scheeftrekking met betrekking tot de dossiers slachtofferonthaal mee onder ogen worden genomen. Slechts zo kan er gezorgd worden én voor werkbaar werk voor de justitieassistenten, én een voldoende aanbod en beschikbaarheid van slachtofferonthaal voor iedereen die dit nodig heeft.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.