Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers trekt aan de alarmbel: het parlementslid ziet steeds meer woonzorgcentra de deuren sluiten voor bezoek en dat baart haar zorgen. Volgens Schryvers was de garantie op bezoekrecht de belangrijkste aanbeveling die de coronacommissie in het Vlaams parlement in juli deed. Ze roept op om die aanbevelingen, kamerbreed goedgekeurd, blijvend op te volgen: “Het gaat niet om een vodje papier”.

24-01-2021

In juni en juli vorig jaar luisterde de coronacommissie in het Vlaams Parlement gedurende 16 zittingen naar getuigenissen van tientallen experten, ervaringsdeskundigen, getuigen en beleidsmakers over de aanpak van de eerste coronagolf in de woonzorgcentra. “Aangrijpende getuigenissen. Niet enkel over het fysieke leed dat corona kan aanrichten, maar ook over de impact op het welzijn van bewoners, familieleden, medewerkers en directies,” zegt Katrien Schryvers. Kamerbreed werden conclusies getrokken, vertaald in een resolutie met 95 aanbevelingen voor het verdere coronabeleid in de woonzorgcentra. Bij een tweede golf in de woonzorgcentra moest het anders, zoveel was duidelijk. “Over één ding waren alle commissieleden het resoluut eens: bezoekrecht moest te allen tijde gegarandeerd worden, bewoners van woonzorgcentra mochten nooit meer van de buitenwereld afgesloten worden. Dat dat gepaard gaat met een aantal veiligheidsvoorschriften zoals het gebruik van mondmaskers spreekt voor zich,” zegt het parlementslid.

“En toch lijken bezoekbeperkingen of zelfs een volledig verbod een maatregel te zijn waar men nog steeds naar teruggrijpt. De voorbije maanden gingen nog op tal van plaatsen waar besmettingen werden vastgesteld woonzorgcentra wekenlang op slot of werd het bezoekrecht beperkt, en ook nu zien we hetzelfde gebeuren in de aanloop naar een volledige vaccinatie. Uiteraard veel begrip voor de problemen waarmee woonzorgcentra geconfronteerd worden: een besmettelijk virus kan in een omgeving waar de meest kwetsbare mensen samenleven, enorme schade aanrichten. De angst zit er na twee snijdende golven diep in. Voorzichtigheid is en blijft absoluut geboden. Ook nu de eindmeet in zicht is en de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra volop loopt, is het voor het personeel in de woonzorgcentra blijvend op de tippen lopen,” gaat Katrien Schryvers verder.

Garantie van minimaal één bezoeker per week

De deuren zomaar sluiten voor bezoekers, zoals we ook nu op verschillende plekken zien gebeuren, is echter niet de juiste oplossing,” zegt Katrien Schryvers. “De richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn daarover in uitvoering van de parlementaire resolutie duidelijk. Indien er geen besmettingen zijn in een woonzorgcentrum, zijn er in principe geen beperkingen qua aantal bezoekers, momenten of frequentie van bezoek bovenop de nationaal besliste richtlijnen. Ook bij besmettingen is een garantie van minimaal één bezoeker per week voorzien. En wanneer er toch maatregelen nodig zijn, laat die dan weloverwogen, proportioneel en goed onderbouwd genomen worden. Met aandacht voor het welzijn van de bewoners en hun familieleden.”

Onmenselijk

“Een bezoekverbod is onmenselijk, daarover was iedereen het na de hoorzittingen in de coronacommissie eens,” zegt Katrien Schryvers. “Bewoners elke dag met het risico laten leven dat er een bezoekverbod kan komen is dat eveneens. Voor veel bewoners van woonzorgcentra heeft dit blijvende gevolgen: de impact op het mentaal welzijn van de bewoners is enorm en de angst om in isolement te gaan zorgt voor veel onrust. Daarom oordeelde de coronacommissie in juli als één van de 95 aanbevelingen dat het bezoekrecht te allen tijde moet gegarandeerd zijn. Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook aan eenzaamheid, zo leerden we uit de vele getuigenissen. Die 95 aanbevelingen die het Vlaams parlement deed zijn géén vodje papier, maar nauwkeurig opgestelde adviezen waarover uitvoerig gesproken en nagedacht werd en waarover eensgezindheid was over de partijgrenzen heen. Laat ons die aanbevelingen dan ook als zodanig behandelen en onze ouderen het plezier én de gemoedsrust gunnen dat zij hun geliefden kunnen zien,” sluit een strijdvaardige Katrien Schryvers af.