Naar aanleiding van klachten over de dienstverlening van De Lijn riep CD&V Zoersel eind 2019 het lokaal bestuur op tot actie. Door het grote aantal afgeschafte ritten stonden reizigers vaak lang te wachten en moesten ze daarna op een overvolle bus stappen. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, ook uit Zoersel, kaartte het probleem ook aan via parlementaire vragen. Uit de antwoorden daarop blijkt dat de situatie gedurende de eerste helft van dit jaar stilaan verbeterde. Niettemin bleef het aantal niet-gereden ritten te hoog.

In juni 2018 werd de lijnbundel 410-411-412-413 in de provincie Antwerpen omgevormd. De verschillende varianten werden samengevoegd tot één basislijn 410, die via de N12 Antwerpen met  Turnhout verbindt. Door de samenvoeging van de vier varianten tot deze ene basislijn over de N12 werd de frequentie van deze bus verhoogd. Zo zou er normaal gezien tussen 9 uur en 20 uur elk kwartier (en in de spits nog vaker) een bus 410 moeten rijden.

Er kwam ook een nieuwe lijn 412 die Zandhoven, Halle, Sint-Antonius en Sint-Job-in-’t-Goor rechtstreeks met mekaar verbindt. Bus 411 rijdt enkel nog als een schoollijn (enkele ritten) tussen Zandhoven, Zoersel, Sint-Antonius en Malle. Tussen Antwerpen en Turnhout rijden ook nog een aantal sneldiensten, namelijk bus 415 (via Beerse), bus 416 (via Wechelderzande) en bus 417 (via Zoersel).

Vorig jaar regende het klachten over het openbaar vervoer in en rond Zoersel. Tal van bussen kwamen gewoon niet opdagen. Reizigers moesten zo soms tot een uur of langer wachten tot er een bus passeerde. CD&V Zoersel kaartte het probleem aan in de Zoerselse gemeenteraad en riep het schepencollege op om dringend in gesprek te gaan met De Lijn. “Het liep immers echt de spuigaten uit,” aldus Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Zoersel, “Mensen konden niet meer rekenen op de aangekondigde tijden en wisten vaak zelfs niet of ze met het openbaar vervoer op hun bestemming zouden geraken. Het ontbrak immers ook aan enige informatie. Daarom vroegen we niet enkel om aan te dringen bij De Lijn om het geplande aantal busritten ook effectief te rijden, maar daarnaast om, als er om een bepaalde reden een busdienst niet zou kunnen worden verzekerd, hiervan op de website en de aankondigingsborden melding te maken. Daarnaast drongen we erop aan om zeker de laatste bussen wél te voorzien, zodat mensen zeker nog thuis zouden kunnen geraken. De verhalen van Zoerselaars die ’s avonds vanuit Antwerpen niet thuis geraakten omdat er gewoon geen bus meer reed, waren talrijk.”

Schryvers, die ook Vlaams Parlementslid is, volgde de problematiek ook op via parlementaire vragen. De antwoorden die ze daarop bekwam geven aan dat er een dalende trend is in het aantal afgeschafte ritten, maar niettemin werden er ook in het eerste half jaar van 2020 tal van geplande ritten niet gereden.

Zo leerde Schryvers dat tussen januari 2019 en juni 2020 maar liefst 6090 afgeschafte ritten werden geteld, nl. 3717 van lijnenbundel 410-411-412 en 2373 van lijnenbundel 415-416-417 “Een absolute piek van afgeschafte ritten was er in de maanden februari, juni en oktober van 2019, met respectievelijk 683, 852 en 667 ritten minder,” aldus Schryvers, “Sinds die laatste piek is er gelukkig wel sprake van een neerwaartse trend. In juni 2020 ging de curve helaas weer omhoog, maar laten we hopen dat nadien de daling zich terug verderzet.”

Reeks 1 = lijnen 410 – 411 – 412
Reeks 2 = lijnen 415 – 416 – 417 (sneldiensten)

De oorzaken van deze niet-gereden ritten liggen vooral in het tekort aan personeel. In antwoord op haar parlementaire vragen leerde Schryvers dat wel sterk wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe chauffeurs en een snellere doorstroom van kandidaat-chauffeurs door onder andere kortere aanwervingsprocedures, maar ook op het aantrekkelijker maken van het beroep van chauffeur. “Blijkbaar heeft dat toch stilaan resultaat, want in september 2019 en augustus 2020 werden – bovenop de aanwervingen om de normale uitstroom op te vangen – 109,3 VTE’s aangeworven om de Antwerpse teams te versterken.” aldus Schryvers.

Procentueel bekeken (aantal niet-gereden ritten tegenover het aantal voorziene ritten) scoort lijn 415 het slechtst. Op die lijn werden in de eerste 6 maanden van dit jaar 3,95% van de geplande ritten niet gereden. Voor lijn 417, de sneldienst over Zoersel, was dat 3,05%, zo blijkt nog uit de cijfers die Schryvers bekwam.

“Er wordt veel geïnvesteerd om mensen aan te moedigen het openbaar vervoer te nemen. Denk maar aan elektronische aankondigingsborden of het voorzien van een busstrook op de autosnelweg,” stelt het parlementslid nog, “Die maatregelen zijn echter een maat voor niets, als de bussen zelf niet rijden. Willen we de mensen de overstap van de auto naar het openbaar vervoer laten maken, dan moeten ze daar ook op kunnen rekenen,” zo besluit Schryvers. “De dalende trend in het aantal afgeschafte ritten gedurende de eerste helft van dit jaar is goed, maar niet goed genoeg. Hopelijk zet de evolutie zich door, zodat mensen die gebruik willen maken van vervoer van De Lijn, niet nodeloos staan te wachten.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.