Als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, voorziet vzw Eetexpert in een helpdesk voor burgers en hulpverleners. Naar aanleiding van de coronacrisis zorgde Eetexpert voor een uitbreiding van de beschikbaarheid en dat was nodig, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De helpdesk ontving tijdens de eerste tien maanden van dit jaar maar liefst 53,7 procent meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar.

11-01-2021

Eetexpert is het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Via een focus op preventie van eet- en gewichtsproblemen en versterking van de zorg voor mensen met eet- en gewichtsproblemen wil Eetexpert de fysieke en psychosociale gezondheid verbeteren. De helpdesk van vzw Eetexpert is gericht op verwijshulp. Via deze dienstverlening biedt Eetexpert elke werkdag van 9 tot 17 uur een gepaste verwijzing naar een zorgprofessional of voorziening in de buurt. Niet alleen burgers, maar ook hulpverleners kunnen er voor advies terecht.

Toen de nood bij de start van de eerste lockdown groter werd, zorgde Eetexpert met vrijwilligerswerk voor meer beschikbaarheid. Concreet ging de helpdesk van Eetexpert vanaf 16 maart 2020 over naar een permanentielijn die gedurende 24 uur bereikbaar was. Na deze eerste weken bleef de helpdesk beschikbaar van 7 uur tot 22 uur, en dit tot eind mei. Door een stijging van het aantal vragen werden deze verruimde openingsuren sinds augustus ook terug toegepast.

Sindsdien kwamen er duidelijk veel meer oproepen binnen, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag. Zo ontving de helpdesk in augustus, september en oktober in totaal 217 oproepen. Dat is beduidend meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het om 98 oproepen ging. Een stijging van maar liefst 121,4 procent.Die grotere aantal oproepen uit zich ook in meer doorverwijzingen. Daarin is in die drie maanden sprake van een stijging van 169,9 procent. Sinds het begin van het jaar tot en met oktober gaat het over een stijging van 82,4 procent.

 

Vragen

Verwijzingen

2019

2020

2019

2020

januari

38

41

30

32

februari

38

49

22

41

maart

50

64

31

44

april

47

68

32

46

mei

39

54

28

42

juni

36

37

26

32

juli

32

51

20

44

augustus

30

71

24

68

september

32

63

23

57

oktober

36

83

26

72

Subtotaal

378

581

262

478

  

“In een tijd als deze, die gedomineerd wordt door de coronacrisis en waarin mensen vaak meer op zichzelf terugplooien dan anders, is in het bijzonder moeilijk voor mensen met psychische of psychiatrische problemen,” aldus Schryvers, “Angst en depressiviteit steken makkelijker de kop op en het gebrek aan structuur en controle is voor sommige mensen heel erg moeilijk. In reactie op de spanning, stemmingsproblemen en angstklachten die de coronacrisis teweegbrengt, staat bij heel wat mensen ook het eetgedrag onder druk. De crisis is daardoor een risicofactor voor eetstoornissen en kan ook een zware impact hebben op het herstelproces van al lopende begeleidingen. De cijfers tonen dit ook aan.”